Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Круглий стіл «Національна академія наук України в умовах недостатнього фінансування науки: Погляд очима дослідників»

24 березня у приміщенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбувся перший Круглий стіл «Національна академія наук України в умовах недостатнього фінансування науки: Погляд очима дослідників». У його роботі взяли участь близько 50 дослідників з 14 установ НАН України, які репрезентують різні напрямки науки.

Було обговорено такі  питання: 

o   Про Статут НАН України.

o   Про імплементацію  Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

o   Про хід виконання  Угоди про  участь України у програмі Горизонт-2020.

o   Про підготовку до Загальних зборів НАН України.

o   Про  створення громадського об’єднання дослідників України.  

Стосовно Проекту Статуту  було відзначено, що запропонована Президією НАН України версія не відповідає викликам, які стоять перед Академією сьогодні як через недостатнє  фінансування, так і з огляду на ту роль, яку Національна академія наук України повинна відігравати в структурі української держави. Виходячи із такого розуміння, робочій групі з питань Статуту було запропоновано сформулювати і внести як пропозицію тільки  найбільш нагальні зміни до Статуту, спрямовані на демократизацію НАН України. Окрім цього, було запропоновано звернутися до Загальних зборів  з пропозицією створити Робочу групу для розробки принципово нового Статуту НАН України.

Як результат обговорення питання імплементації Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» було прийнято рішення розпочати піар-кампанію про недотримання Кабінетом міністрів України та МОН України часових рамок та механізмів відбору членів Ідентифікаційного комітету, встановлених Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» щодо утворення  Національної ради з розвитку науки та технологій.  

Було відмічено, що з огляду на скрутну фінансову ситуацію,  для наукової сфери України надзвичайно важливим є якомога повніше інтегруватися  до Європейського дослідницького простору. Схоже на те, що Уряд не вповні усвідомлює важливість цього процесу. Тому, для групи, яка займається цими питаннями, було запропоновано підготувати відповідні тексти і зробити цілий ряд публічних заяв з тим, аби спонукати  МОН України виконувати зобов’язання, які слідують з підписання Угоди про участь  України  у програмі ЄС Горизонт-2020. При цьому, особливу увагу слід звернути на те, що вже 22 квітня спливає термін подачі країнами-учасниками імплементованих на національному рівні Дорожніх карт Європейського дослідницького простору 2016-2020 років. Якщо цього не буде зроблено, то буде втрачено дуже важливий інструмент для реформування наукової сфери України.

Окрему  увагу було приділено питанню підготовки дослідників до наступних Загальних зборів НАН України. Було наголошено, що для академічної спільноти надзвичайно важливим є продемонструвати, що  ці Загальні збори пройдуть в атмосфері усвідомлення Академією всіх викликів, які сьогодні стоять перед нею. Виходячи з того, що для досягнення цієї мети індивідуальні дії окремих груп делегованих представників чи навіть всіх 253 делегованих представників не будуть ефективними, було вирішено звернутися  до всієї академічної спільноти і протягом наступних двох тижнів всюди, де є установи НАН України, спробувати організувати і провести подібні круглі столи та зустрічі  ВСІХ учасників Загальних зборів - академіків, член-кореспондентів та делегованих представників трудових колективів наукових установ. Результатом таких зустрічей міг би стати спільний узгоджений документ - Звернення  до Загальних зборів. Також було б дуже бажано, якби в ході цих же зустрічей вдалося виробити проект ще одного документу - Резолюції Загальних зборів, яким би вже від імені Загальних зборів було проголошено курс НАН України на реформування та оприлюднено  основні принципи такого реформування.  

Насамкінець, з метою ефективної протидії  такими поширеним і системним явищам в науковому полі України, як плагіат, захист чиновниками дисертацій, заниження наукових вимог до дисертацій, імітація науки тощо, було вирішено розпочати роботу по створенню громадського об’єднання дослідників України.

Views: 139

Comment

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service