Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Вимагаємо негайних і кваліфікованих реформ у науковій сфері!

Звернення до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, наукових працівників і усіх небайдужих до долі науки та майбутнього України

Наукову сферу країни не можна створити швидко з нуля, потрібне не одне покоління і десятиліття напруженої праці. Наука в Україні має багаторічні традиції і досягнення світового рівня. Разом з цим, впродовж усіх років незалежності ми не змогли забезпечити належного  розвитку наукової сфери. Проте наука в Україні не зникла, хоча й знаходиться нині у важкому стані.

Доказом, що не все втрачено є, зокрема, дані наукометричних баз даних, в першу чергу Thomson Reuters - Web of Knowledge, з яких слідує, що у світових рейтингових виданнях продовжують з'являтися та цитуються наукові результати, отримані українськими вченими. На жаль, уже зараз велика частина цих результатів отримується дослідниками, які працюють поза Україною. Багато хто з них залишає українські установи. Це сигнал – якщо не розпочнемо негайних реформ, то процес занепаду науки стане незворотнім!

Якщо не робити нічого сьогодні, то у найближчому майбутньому держава буде вимушена звернутися до питання науки, але вже після катастрофічних втрат як в економіці, так і соціальній сфері, отриманих як наслідок легковажного ставлення до реформи наукової сфери. Бо успішна наука – це вимога сьогодення і гарантія розвитку держави, про що свідчить історія таких країн як Японія, Південна Корея, Ізраїль, Фінляндія, США, а також досвід наших сусідів – Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини. Пам’ятаймо також, Україна – космічна держава і країна з потужною ядерною енергетикою. Занедбана наукова сфера – це загроза для майбутнього України!

Маємо парадоксальну ситуацію: наукова сфера, яка є чи не єдиною в економіці України, де Урядом вже зроблено реальний крок до зближення з Європою підписано Угоду про участь у рамковій програмі ЄС з наукових досліджень – не включена до переліку пріоритетних реформ  і розглядається чиновниками як такий собі додаток до реформи освіти.

Це привело до того, що обговорення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про наукову та науково-технічну діяльність проводиться як другорядна подія галузевого рівня. Про це свідчить і перше “громадське” обговорення проекту Закону 30 квітня цього року, і наступне за ним засідання Робочої групи при Комітеті з питань освіти та науки ВР України 6 травня, розгляд проекту Закону на засіданні Уряду 20 травня а також прес-конференція, присвячена презентації проекту Закону, що відбулася 22 травня.

Тому ми, дослідники – молоді і досвідчені, які сьогодні отримують наукові результати та публікують їх у міжнародних журналах, керівники науково-дослідних та науково-освітніх установ, хто у важких фінансових умовах намагаються утримати їх на плаву, професіонали-практики, які впроваджують наукові розробки у виробництво, бізнес, який розуміє, що підтримка досліджень є найефективніша інвестиція у майбутнє, вимагаємо:

1)     зупинити імітацію реформи наукової сфери чиновниками МОН України;

2)     включити науку до переліку пріоритетів Національної ради реформ;

3)     розпочати дискусію у професійному середовищі працівників науки, освіти, промисловості та бізнесу з метою розробки концепції реформування науки.

Реформа наукової сфери потрібна Україні не “для годиться”, як це намагаються робити зараз. Україні не потрібна імітація реформи, яка зведеться до утворення нових бюрократичних структур чи переформатування старих. Україні потрібна така реформа, яка поміняє радянські засади та принципи функціонування наукової сфери на сучасні європейські та світові! Зрештою, така постановка питання визначається зобов’язаннями України після підписання Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про участь в рамковій програмі Горизонт 2020. А непрофесійна реформа стане більшим лихом ніж відсутність реформи!

Незважаючи на всю складність економічної ситуації в Україні, реформування наукової сфери необхідно розпочинати негайно!  Потрібні для цього кошти можуть бути отримані в рамках існуючого фінансування науки шляхом оптимізації функціонування наукової сфери і її інфраструктури, скорочення бюрократичного апарату, а також із наукових програм ЄС, повноцінний доступ до яких відкриють кваліфіковані реформи. При правильній організації реформування наукової сфери саме наука, технології та інновації, а не виключно гроші зовнішніх кредиторів, зможуть стати  фактором сталого розвитку країни.

Цим листом ми звертаємося також за підтримкою до депутатів Верховної Ради, до активної частини багатотисячного загалу наукових працівників, до громадських організацій і їх активістів, до професіоналів та бізнесменів, до всіх, кому не байдужа доля наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку України! Тільки всі разом зможемо реформувати наукову сферу України та надати їй такого необхідного зараз імпульсу для ефективного розвитку на користь суспільству і державі!

 

Звернення підписали:                                      

Кришталь О., академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Кухар В., академік НАН України, почесний директор Інституту біохімії і нафтохімії НАН України.

Мриглод І., академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Соловйов В., доктор економічних наук, професор,  заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу науки ім. Г.М. Доброва НАН України, професор Національного технічного університету України Київський політехнічний Інститут, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Трохимчук А.,  доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Досенко В., доктор медичних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Назаренко В., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України.

Крупська О., президент ГО Фундація національного розвитку та інновацій, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Статников Д., академік Української академії наук, головний експерт ГО Фундація національного розвитку та інновацій, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Шульга Н., кандидат біологічних наук, Виконавчий директор Українського наукового клубу, головний експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Стасик О., кандидат біологічних наук, завідувач відділу Інституту біології клітин НАН України.

Пурнинь О., кандидат біологічних наук, голова профспілкового комітету Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (від імені колективу інституту).                                                

Задорський В., доктор технічних наук, професор, Український державний хіміко-технологічний університет.

Куклін О., доктор економічних наук, професор, директор Черкаського державного бізнес-колежу МОН України.

Боярчук Д., виконавчий директор CASE Ukraine – Центр соціальних і економічних досліджень.

Золотарюк Я., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР.

Роженко О., доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України, член ГО “Гумбольдт-Клуб” України,  експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР.

Антонюк О., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України, Президент ГО “Гумбольдт-Клуб” України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Безвершенко Ю., молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, старший викладач Національного університету “Києво-Могилянська академія”, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти, .

Скороход О., кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Іноовації” РПР, учасник обговорення проекту Закону у Комітеті ВР з питань науки і освіти.

Шевченко А., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР.

Єгорченко І., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України, експерт групи “Освіта” РПР.

Герасимчук Д., молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР.

Іоргов М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, експерт групи “Наука.Технології.Інновації” РПР.

Бублик С., кандидат технічних наук, заступник завідувача відділу Центру досліджень науково-технічного потенціалу науки ім. Г.М. Доброва НАН України

 

До Звернення можна приєднатися в  режимі on-line за адресою:

http://www.petitions247.net/ukraineresearchreform

Views: 268

Comment

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

Comment by Петро Юрійович on May 29, 2015 at 5:47pm

:)

Вимагаємо...

:)

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service