Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Статистика Доктори наук України у 2011 році. Основні тенденції - збільшення частки жінок, старіння і низька продуктивність..

 
На 1 жовтня 2011 р .  в   економіці  України  працювало  14895 докторів   наук, що  на  3,3%  більше ,  ніж  на   відповідну   дату   минулого  року.  При   цьому   чисельність  чоловіків  збільшилась  на  1,7%,  жінок – на  8,8  відсотків.


Динаміка чисельності докторів  наук,  які працюють  в економіці України ,  осіб 

У  2011 р .  диплом  доктора  наук   отримали 480  осіб ,  з   яких  36,9% –керівники підприємств,  установ,  організацій ,  виробничих  або   функціональних підрозділів ; 28,8% –  професори   кафедр, 17,5% –  доценти , 13,3% –  наукові співробітники.  У   суспільних   науках   працювали  46,0% докторів   наук ,  у   технічних  – 13,8%, природничих  – 15,0%, медичних – 14,2%, сільськогосподарських  – 2,9%,  у   гуманітарних   науках  – 8,1%  докторів   наук .  Середній   вік  чоловіків-докторів   наук   на   момент  отримання   диплома   становив  50  років,  жінок – 46  років.

Із   загального   числа  докторів   наук  96,1%  мали  вчене  звання   професора, доцента  або   старшого  наукового  співробітника ,  що  практично  відповідає  минулому  періоду.  При   незначному  збільшенні   числа  старших   наукових   співробітників ( на  0,3%) чисельність  професорів   і   доцентів   зросла   проти  відповідного періоду 2010 р .  на  3,8  і  3,4%.  При   цьому   число  жінок- професорів   збільшилось на  14,0%,  доцентів  – на  4,2%,  а  старших   наукових   співробітників – зменшилось на  1,4%.  Частка   докторів   наук ,  обраних   академіками  та   членами - кореспондентами  державних   академій   становила 6,2% (917  осіб). 

Станом  на  1 жовтня 2011 р .  майже   половина  докторів   наук   перебували   на посадах  керівників   підприємств,  установ,  організацій   або   виробничих  та   інших   основних  підрозділів  (49,6%), 30,9% – на   посаді   професорів   кафедр;  понад  дві  третини   докторів   працювали   у   вищих   навчальних   закладах ,  чверть  – у науково- дослідних  інститутах,  їхніх  філіях   і   відділеннях  та   інших   наукових установах; 178  докторів   наук  (1,2%) – ворганах  державної  влади.

На 01.10.2011  в   розподілі  докторів   наук   за   віком  частка   науковців-чоловіків пенсійного   віку   збільшилась  і   склала  58,4% ( у  2010 р . – 58,0%),  і   їхній  середній   вік  порівняно  з   минулим   періодом   майже   не   змінився   і   становив  62  роки;  частка   докторів - жінок  пенсійного   віку  –  зменшилась  з  53,2%  до 52,0%, що  призвело   до  зменшення   середнього   віку   жінок- науковців  з  57  до 56 років.  Разом   з   тим,  частка   молодих учених ( віком  до 40  років)  продовжує   залишатись  досить   незначною  – 4,4% (655  осіб ).

В   результаті  наукової   діяльності 45,4% докторів наук   мали  наукові  праці,  рекомендовані  вченими   радами  і  надруковані  у   фахових  виданнях ,  а 9,2%  виступали  у   ролі   авторів ( співавторів )  у   заявках  на   отримання   охоронного   документу   на   об’єкт  права інтелектуальної   власності.  Найбільше  таких  докторів   наук   працювало   в  організаціях Міністерства  освіти   і  науки (2881  особа),  Національної  академії   наук  (1086)  і  Міністерства охорони  здоров 'я  (769).

У   період   з 1 жовтня 2010р і до 1 жовтня 2011р з   числа  докторів   наук ,  зайнятих  в  економіці  України,  з   різних   причин  вибуло 853 особи,  у   т .ч . 106  осіб   вийшли  на   пенсію, 190  померли, 6  осіб   виїхали  за   кордон, 549  вибули  з   інших   причин; 147  осіб   змінили  місце  роботи.  Слід   зазначити,  що  число  докторів   наук ,  які  виїжджають  за   кордон   на   постійне   місце  проживання  з  року   в  рік  скорочується ,  і  за   останні 5 років  в  середньому воно не  перевищувало 6  осіб  на  рік.

ДЖЕРЕЛО

Views: 3612

Comment

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

Comment by Anatoliy Thinker on January 1, 2013 at 3:54pm

Інфо: "На 1 жовтня 2011 р . в економіці України працювало 14895 докторів наук, що на 3,3% більше , ніж на відповідну дату минулого року. При цьому чисельність чоловіків збільшилась на 1,7%, жінок – на 8,8 відсотків."

: За фактом, - не будучи зовсім противником "жіночої" науки, а навіть навпаки, - присвятив вихованню значної їх кількості жінок-кандидатів наук із вірою в їхні таланти, -   але   за останні кілька років прийшлось бути учасником недавніх (протягом останніх майже 6 років) "захистів" науковцями-жінками докторських дисертацій ... Прикро  це тут писати, але в  більшості випадків це було явно сумне  видовище, -  дуже це були посередні, або навіть плагіатно-помилкові і просто "натягнуті"  на наукову видимісь" так звані "українські" містечкові тематики  дисертацій, (йде мова виключно про технічні, економічні та фізико-математичні напрямки)  не відомі в більшості навіть за ближніми кордонами України, окрім того, формально-завчені виступи дисертанток демонстрували їхню явну непрофесійність... Окрім того, цікавий теж соціальний стан майже більшості тих жінок - це були кохані дружини відомих докторів наук, професорів вузів (навіть один з них був деканом ф-ту), деякі з них були розлучені, але були солідно протеговані або  знаними  науковцями, або особами зі світу політики (н-д, депутатами рад), або це були також ... жінки-науковці,  вдови по чоловіках -науковцях,    котрі свого часу з різних причин відійшли від нас..., і  як говорилось в кулуарах ради, деякі з цих жінок свого часу співробітничали якось  зі своїми чоловіками, котрі працювали над своїми докторськими,  але цього, на жаль,  не сталося, -  і їхні дружини як  би "продовжили" наукову справу своїх чоловіків  і підготували свої власні дисертації... Може воно й має так бути, не мені про це щось твердити, але саме видовище як за своєю формою, так і за суттю (науковою, котру важко було віднайти фахівцям)  мало не багато спільного із "розвитком науки в Україні", зокрема за рахунок "активного" включення жіноцтва в науковий процес в країні....

Ці зауваги, звичайно, нічого не означають для самого "процесу  ожіночнення" української науки, але видається,  що сама ця тенденція   є не свідченням різкого інтелектуально-наукового "зросту" українських жінок в теперішніх, просто жахливих для справжньої наукової праці умовах, а фактом елементарного знецінення наукового ступеня в Україні взагалі,  коли будь-яка особа із зв'язками та грошовим мішком типу унікально безграмотного "проФФесора-правителя" чи "кровосісі-міністра"  може стати доктором економічних наук, чи академіком НАНУ, а звичайний пройдисвіт з освітою маляра з ПТУ стає в Україні професором "нейрохірургом", котрий просто вбиває десятки людей своїми "нейро-операціями" на мозку,  а телебачення і преса (разом з Президентом Уараїни!) при  цьому його рекламували на всю державу.... то стає і сумно, і гірко від того, що сталося як із цілим народом в Україні,  котрий все це допускає і сприймає як належне, так і з науковою елітою, котра так легко і спокійно дає собі наплювати в обличчя, при цьому навіть не витираючись хустинкою ... (маю на увазі тут трижди непризнаного "лауреата" Нобелівської премії і "науково-адміністративно"  вічного Президента НАНУ...)

Comment by Олексюк-Нехамес Алла Григорівна on March 22, 2012 at 1:29pm

дякую п.Юрій, за вашу цікаву роботу, особисто я зацікавлена у вашому соціальному проекті, оскільки інформація - наукова професійна і справді дуже необхідна ... і це головне. все інше - амбіції та особисті погляди - можливо і не варто виносити, хоча можливо саме це те що хтось вважає дискусією. )))) з повагою до дописів та дописувачів.

Comment by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій) on March 20, 2012 at 12:28pm

Доречі до Коментаря пана Леоніда,
В обліковій картці доктора наук, є багато із тих відомостей які б були цікавими, тобто формально справа більше в тій інформації яку статистика відбирає для публікації.

Comment by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій) on March 20, 2012 at 12:17pm

Шановні колеги,
Може трохи запізно, але від імені модераторів зауважу. Ми НЕ коментуємо в цій мережі особистості - ми коментуємо інформацію, вчинки, факти, події, рішення тощо... Якщо ми коментуємо, то вказуємо конкретно, що саме в повідомлені нам не зрозуміло чи не подобається і пропонуємо спосіб покращеня (як це робимо під час рецензування статей).
Так само прошу не сприймати особисто абстрактні повідомлення і не коментувати їх, навіть якщо там є ваше прізвище.
Якшо вас щось/хтось образив у дискусії - звертайтеся до адміністраторів чи модераторів  і пропонуйте чи вимагайте, що саме ми можемо зробити - видалити повідомлення, чи щось інше. Нажаль наша обмежена кількість не дозволяє охопити всі дискусії і ми будемо вдячні якщо конфлікти не виникатимуть на порожньому місці - це збереже наш час для вдосконалення мережі і пошуку цікавої інформації для вас.
Якщо хтось може і бажає долучитися до модерації - звертайтеся, будемо раді співпрацювати.
 

Comment by Леонід on March 20, 2012 at 12:16pm

Дискусії немає тому, що  немає предмету дискусії. Запропонована статистика є малоінформативною.  Не вистачає  ще  даних щодо розподілу  докторів наук  за  ростом, розміром  взуття, кольором очей  і т.д. Єдина більш-менш корисна інформація  це розподіл докторів за галузями знань, яка  підтверджує  крен в  гуманітарно-економічну  сторону.  Речення  про те   що тільки 45%  докторів мають друковані праці є шедевральною  навіть для  нашого театру  наукового абсурду.

Резюме - звернутися  до комітету  статистики і запропонувати інші  статистичні   параметри оцінювання  контингенту  докторів наук. Які саме -  от про це  можна і  подискутувати. Я  б пропонував такі - кількість публікацій, кількість публікацій  за  кордоном, кількість публікацій в  рецензованих  журналах, кількість публікацій  по роках, кількість публікацій без співавторів, кількість аспірантів і докторантів, кількість різних  спецкурсів прочитаних, виданих підручників, кількість отриманих грантів, кількість запрошень читати лекції, знання іноземних мов. 

Comment by Alexey Boldyriev on March 20, 2012 at 1:59am

Дискусія зникає тому, що деякі учасники надмірно захоплюються власним песимізмом, а потім агресивно реагують на кожного, хто цей песимізм не поділяє.

Тут мала б бути активною роль модератора, який би нагадував, що ідея смерті науки в Україні не є новою та не варта обговорювань у стилі некрологу. 

Comment by Россоха Володимир Васильович on March 20, 2012 at 12:56am

Ні дискусії, ні полеміки. Шкода!

Comment by Олексюк-Нехамес Алла Григорівна on March 19, 2012 at 8:40pm

я чомусь думала що у дописах - повинно виникати конструктивне дискусійне бачення проблеми і різні точки зору, а виявилось що у нас "як завжди" - особисті образи - якісь позування, вставаня в позу, та інше. Розвиток науки і галузі сприяє розвитку карьєри і можливості розвиватися можливості для науковців.Власне образи що тут звучать у відповідь на дискусію - є доказом того що ніхто нікого слухати не хоче але головне - когось образити - принизити та вивищитися за цей рахунок. Отож, панове для чого ваші дописи? для чого ви припіднімаєте проблему? щоб ніхто не міг висловитися? Чи все ж - це дискусія? Особисто я стараюсь розвивати нейрофізіологію - являюсь члено асоціації нейрофізіологів України, приймаю участь в просуванні сайте асоціації, виступаю з доповідями і власне зараз виїзджаю з Київ на конгрес з виступов. До побачення панове. Дуже шкода, я розчарована.

Comment by Олексюк-Нехамес Алла Григорівна on March 19, 2012 at 5:11pm

для пана Анатолія, який не розуміє взагалі проблеми допису - чи щось має проти мене особисто? - пояснюю ще раз, - дивно як ставиться проблема: вікова - проблема керівництва докторів наук - це головне  - це головне? чи  головним є те, що робить керівник кафедри? - як впливає керівництво кафедри на розвиток галузі взагалі? Чи є залежність від віку докторанта і розвитком науки галузі - наприклад нейрофізіології

Comment by Anatoliy Thinker on March 19, 2012 at 10:43am
Коментує Anatoliy Thinker прямо зараз
Видалити відгук

Panu Россоха Володимир Васильович Szanownyj Pane, radzhu tezh Wam swij honir skhowaty deszczo podali - i dobre podumaty, pered tym jak szczos napysaty! Ce inkoly dopomagaje! A jak komentar szczodo mene osobysto - to ja napysaw i zakhystyw (u Moskwi,  za SSSR) doktorsku dysertaciju, koly, napewno, wy szcze khodyly popid stil, w stari szcze sowiecki czasy, i zrobyw dla krajiny bilsze nizh Wam snylosia...(ne kazhuczy pro wykhowanykh bilsze nizh 10 kandydtaiw ta doktoriw nauk sered mojikh aspirantiw ta uczniw...) Tak szczo, buwajte zdorowi i praciujte na blago krajiny, mozhe i Wy szczos dla neji zrobyte! -:)-:)-:)

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service