Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Освіта та наука в програмах політичних партій 2014

Наближаються вибори до Верховної ради і традиційно ми публікуємо витяги із програм політичних партій, які стосуються науки та освіти. Звичайно в умовах, що склалися основними пунктами програм є безпека та захист територіальної цілісності, але як не дивно багато ключових учасників перегонів взагалі проігнорували тематику освіти та науки. При цьому нагадаємо, що лише кандидатів та докторів наук у нашій країні – понад 100 000, студентів ВНЗ 3-4 рівня акредитації понад 1 млн 700 тис, понад 500 тис. вчителів ЗНЗ, понад 30 тис. аспірантів та майже 2 тисячі докторантів.
Хоча згідно закону передбачене подання програм в ЦВК при реєстрації списків партій, деякі з них досі не розміщені на сайті. Шкода але серед них і такі сили, як Партія «Блок Петра Порошенка», Партія "Солідарність жінок України", Всеукраїнське політичне об'єднання "Україна – єдина країна", Українська партія "Зелена планета" та Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна». У двох програмах (Програма Радикальної партії Олега Ляшка та Програма Політичної партії Громадянський рух України) згадки про освіту та науку відстуні.
Тези інших партій дуже відрізняються: від лаконічного «продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах» Народного фронту чи «випереджальна державна підтримка розвитку науки, освіти та медицини» очолюваної В.П.Семиноженком «Нової політики», до детально розписаних нюансів у «Самопомочі» та «Інтернет партії України». Слід зауважити, що чимало програм містять помилки, недбало форматовані, що ще раз свідчить про формальне ставлення до них політичних партій.

Наводимо витяги з програм у порядку появи у виборчих списках:


Передвиборна програма Політичної партії «Інтернет партія України»
- Проведення реформ, які переведуть всі державні освітні установи на повністю бюджетне фінансування. Інтернет партія України (ІПУ) виступає проти комерціалізації вищої та середньої навчання. Причина - в Україні створюються передумови для фактичного поділу освіти на "елітне" і "звичайне". Бюджети суб'єктів країни не в змозі осилити здійснення подібних перетворень, а доступ до «додаткового утворення» отримають тільки ті діти, батьки яких «доплатять». Комерціалізація бюджетної сфери зробить її послуги недоступними для значної частини незаможного в цілому населення України. Молоді реформатори ІП передбачають, що дана проблема може привести до розшарування суспільства, що може спричинити за собою негативні наслідки. Мета реформ ІП: держава фінансує діяльність освітніх установ, чиї послуги для громадян - абсолютно безкоштовні.
- Проведення повної комп'ютеризації шкіл і держустанов. Мета: комп'ютерні технології стануть повсякденним інструментом навчального процесу в школах країни. Комп’ютери повинні бути практично в кожному класі державних шкіл. Однак учні, як правило, працюють в Інтернеті на комп'ютерах, встановлених в шкільній бібліотеці або ж єдиному класі з інформатики. Учні повинні забути про таке поняття, як черга на отримання комп'ютерного часу, і мати можливість в будь-який час і термін скористатися Інтернетом і базовими програмами. Тому, абсолютна комп'ютеризація державних освітніх закладів є для Інтернет партії України одним з основних завдань.
- Створення унікального інтернет-порталу для громадян і бізнесменів «Безкоштовне вивчення іноземних мов» (навчальні відеофільми з титрами он-лайн, тести на «виживання» в іноземній середовищі, мультимедійні уроки, корисна лексика для роботи і дозвілля, кризова термінологія, шаблонні і популярні фрази, мову іноземних новин та багато інших ефективних програм по вивченню більш 30-ти іноземних мов).
- Створення проекту «Електронний Щоденник в Україні». В "школах майбутнього" будуть застосовувати технології, зрозумілі дітям, що народилися в століття інфотелекомунікацій. Школярі почнуть отримувати відмітки в електронні щоденники, а вчителі вести віртуальний класний журнал. Батьки зможуть через Інтернет дізнаватися про успішність дитини і перевіряти, чи був він взагалі в школі.
- Створення державної он-лайн бібліотеки.

Політична партія «Опозиційний блок»
• Законодавчо закріпити гарантії розвитку регіональних мов у сферах судочинства, культури, освіти, надання адміністративних послуг.
• Зупинити скорочення працівників бюджетної сфери, насамперед освітян, науковців, медиків та забезпечити гідну оплату їхньої праці.
• Прийняти новий Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем» з метою скасування практики експлуатації молодих фахівців шляхом застосування неоплачуваного випробного терміну.
• Розширити мережу позашкільних навчальних закладів — спортивних секцій, ДЮСШ, гуртків, станцій юних техніків

Політична партія «Народний фронт»
Партія виступає за продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах.

Політична партія «5.10»
З грошами ми будемо мати можливість лікуватись в найкращих клініках світу та навчатися в найкращих вищих навчальних закладах.
Позбавившись від здирницьких податків та засилля чиновників, ми зможемо запровадити страхову медицину. Кожен зможе застрахуватися як в українській, так і в іноземній компанії, а отже, отримати медичні послуги в будь-якій країні світу. При цьому базовий пакет медичного обслуговування гарантуватиме держава.
Освіта буде готувати професіоналів не по держзамовленню, не для внутрішніх потреб країни, а для потреб світової економіки.

Політична партія «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАСТУП»
…майбутнє аграрного сектору пов’язане з розвитком найсучасніших наукових досліджень і високих технологій.
З метою інноваційного розвитку сільгоспвиробництва вважаємо необхідною державну політику модернізації технологій АПК, елементами якої є: запровадження сучасних ринкових механізмів інноваційного аграрного розвитку; розвиток освіти, науки, сучасних аграрних технологій; державна підтримка органічного виробництва; залучення інвестицій у виробництво продукції з високою доданою вартістю; заохочення державою новітніх технологій енергозбереження в АПК.
ухвалити нову Державну цільову програму розвитку українського села; запроваджувати політику заохочення життя у селі; забезпечити надійний захист сільського довкілля, належну якість комунальних послуг для сільського населення; спрямовувати на розвиток культурно-освітньої інфраструктури до 25% місцевих бюджетів.

Партія «ВІДРОДЖЕННЯ»
Нам потрібні закони, які створюють комфортне для людини життєве середовище. Це - забезпечення достойної праці та гідна винагорода за неї; надійні системи освіти, охорони здоров’я, пенсійного захисту, безпеки та правопорядку; сприятлива екологія; задоволення гуманітарних потреб, розвиток інститутів громадянського суспільства.

Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА»
• випереджальна державна підтримка розвитку науки, освіти та медицини;
• економічне і науково-технологічне співробітництво з новими країнами-лідерами.


Політична партія «ЄДИНА КРАЇНА»
Проведення молодіжної політики, націленої на можливість отримання молодими людьми якісної освіти, а також створення умов для успішного застосування своїх знань і працевлаштування в середині країни.
Гарантування державної підтримки талановитих спортсменів, учених, діячів культури, які своїми досягненнями не на словах, а на ділі прославляють Україну.

Політична партія «Сила людей»
Ми впевнені, що лише стратегічний підхід, впровадження новітніх технологій, збалансованість у захисті внутрішнього ринку та просуванні інтересів українського бізнесу допоможуть нам сформувати ефективну економіку.
Сучасні освіта, культура і наука
Без якісної освіти наша держава ніколи не зможемо реалізувати весь свій потенціал. Система освіти повинна відповідати актуальним потребам ринку праці й орієнтуватися на побудову суспільства сучасних знань і відкритих можливостей.
Ми наполягаємо на тому, що праця вчителя (викладача) і науковця мають отримати належну оцінку та винагороду в нашій державі. Україна має дбати про збереження наявних досягнень та створення конкурентних умов для розвитку прикладної науки.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
Забезпечити високі соціальні гарантії для учасників АТО. Надати їм пільги у навчанні, працевлаштуванні, бізнесі, сплаті комунальних послуг, безкоштовні земельні наділи.
Розвивати конкурентоспроможні галузі української економіки: сільське господарство, інформаційні технології, авіа-, судно-, машинобудування, енергетику, ВПК, космічну галузь.
Надавати пільгові кредити для молоді на здобуття вищої освіти. Забезпечити випускникам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце.
Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів.

Політична партія «Національна Демократична партія України»
Витрати бюджету України на розвиток культури та освіти повинні бути не менше ніж витрати на оборону країни.
Високий культурно-освітній рівень кожного українця об'єднає нашу Батьківщину.

Комуністична партія України
- повернення державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
- надання медикам, працівникам культури і освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців;
- впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, медикам, особливо тим, хто працює в сільській місцевості;

Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
• Формування економіки України як економіки знань
• Заохочення здорового способу життя, фізичної культури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотичного виховання як передумови ефективної освіти та розвитку
• Відновлення поваги до вчителя шляхом підвищення оплати праці та цілеспрямованим пропагуванням престижу професії
• Скерування освіти на розвиток творчого мислення, продукування інновацій, творення нових технологій і нової соціальної реальності
• Впровадження у середню освіту навичок користування світовими освітніми ресурсами, управління власним часом, ефективних комунікацій та програмування
• Справжнє академічне та студентське самоврядування
• Гарантування якості освіти через прозорі механізми ліцензування, акредитації та екзаменування
• Поєднання науки, освіти та бізнесу шляхом створення на базі університетів потужних науково-навчальних центрів та стимулювання наукових досліджень
• Грантову підтримка молодих науковців
• Створення незалежного Національного фонду досліджень для фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, інноваційних проектів та стартапів.
• Створення мережі Державних ключових лабораторій
• Запровадження прозорих механізмів державного замовлення та орієнтування його на пріоритети стуктурної перебудови економіки
• Лібералізація податкового законодавства щодо спонсорства та меценатства освіти, науки, культури та спорту.

Політична партія «Правий сектор»
 Розвиток національної освіти і науки як основи підвищення якості людського та національного потенціалу країни

Політична партія «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»
Якщо сьогодні знайдемо в собі сили плекати здорову, патріотичну, виховану на загальнолюдських цінностях у гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну націю, то вже за десяток років Україна матиме нову еліту відкритих, щирих, професійних, небайдужих людей.

Ліберальна партія України
- ключові пости в економіці, місцевих та державних органах влади повинні зайняти тільки професіонали з відповідною освітою і досвідом роботи.
За розвиток освіти
- відродження системи держаного замовлення на навчання спеціалістів,
- забезпечення кожної дитини місцем у дитячому садку,
- підняти престиж вчителя у суспільстві, ввести реальні моральні і матеріальні стимули для тих, хто вчить наших дітей.
- забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах;
- поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, особливо сільських шкіл.

Партія Зелених України
Партія Зелених за активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні доступу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за активну протидію поширенню наркоманії та алкоголізму, за повну заборону реклами алкогольних напоїв та пива.
Партія Зелених за державні гарантії надання першого робочого місця молодим фахівцям.
Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії доступу кожного члена суспільства до природного середовища і забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля, права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг, безплатну середню і професійно-технічну освіту, доступність вищої освіти незалежно від статків, відповідність розміру мінімальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому прожитковому мінімуму, захист від дискримінації з боку роботодавця за віком, національністю та статтю.
Партія Зелених - за нову якість життя людини, за системні інвестиції у знання та високі екологічно дружні технології, за ефективну державну підтримку фундаментальної науки та забезпечення практичного впровадження результатів наукових досліджень.

Політична партія «Сила і Честь»
відродити українську культуру та освітянські традиції;

Політична партія КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
– зростанням частки наукоємного сектору виробництва;
– надання молоді довгострокових пільгових кредитів на придбання житла і отримання освіти.
– максимально розвивати україномовні навчально-виховні заклади у регіонах і місцевостях, де порушуються права українців;
– створити умови для максимальної свободи наукового пошуку та можливості споживання суспільством наукомісткої продукції.

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Запровадити державні гранти для молоді на отримання вищої освіти та стажування в Європі.

Політична партія «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)»
Забезпечити рівні можливості для здобуття освіти, дошкільного та позашкільного творчого розвитку дітей і молоді; припинити діяльність численних вузів, у яких видають дипломи, але не дають глибоких знань і затребуваної на ринку праці професії.

Політична партії «Блок лівих сил України».
за повернення в дію законів, які стосуються соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян – пенсіонерів, інвалідів, «чорнобильців», «афганців», дітей війни, вчителів, військовослужбовців, сімей з дітьми;
за реформу системи освіти, яка забезпечить можливість отримання безкоштовної освіти у всіх навчальних закладах державної та комунальної форми власності.

Бажаємо вам свідомого вибору!

Views: 1177

Comment

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

Comment by Nataliya Lyutenko on October 11, 2014 at 11:21pm

"Корпоративный дух" сейчас собирается вокруг армии, в стране война идет, кто-то еще это помнит? Так что хотите заниматься наукой езжайте в благополучную богатую страну и реализуйте себя. А здесь, да, денег нет и не будет ближайшее время.

Comment by Проскочило Артем Вікторович on October 1, 2014 at 7:20am

Абсолютно з вами згоден адже більшість вчених не мають коштів для проведення досліджень.

Comment by Ivan Turkevych on October 1, 2014 at 3:35am

Ну так президент ще кілька місяців тому чітко озвучив державну політику в області науки, цитую: "Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів на нікому не потрібні наукові програми". І додав, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброі. По-перше, така заява яскраво свідчить про рівень першоі особи. Це абсолютне дикунство. По-друге  - соромно. У всіх смислах. По-третє, мені дивно. Президент відверто каже, що збирається ліквідувати науковців, як класс, "а в ответ тишина". Де корпоративний дух? 

Comment by Олександр Миколайович on September 30, 2014 at 12:18pm

Юрій ..., наведені вами слова про освіту ви взяли не з виборчих програм, а з того, що кандидати намагаються видати за виборчі програми. Саме завдяки тому намаганню наш свідомий вибір, не зважаючи на ваше побажання, не є можливим. Більш докладно з цього приводу:

.
Ті, хто пов'язує позитивний прогрес України з "бесшабашной юностью, детской романтичностью, не детским Духом и благоволением Божьим", нездатні "построить НОВУЮ СИСТЕМУ", оскільки не розуміють того, що в старій не так і в наслідок цього не уявляють, якою повинна бути нова. Зокрема, заклик обирати нові обличчя, є проявом цього нерозуміння.

Якщо бажаєте, щоб обранці народу "благотворно влияли на изменения к лучшему в стране", то припиняйте агітувати голосувати за когось, а починайте агітувати голосувати за виборчі програми певного змісту, бо "Мудрі люди вважають кращим те, що приносить їм благо, а дурні – те, що їм подобається" - Е. С. Бхакті Вігьяна Госвамі Махарадж. Мудрі люди обирають депутатами тих, виконання виборчої програми кого принесе їм найбільше благ, а дурні - тих, хто їм подобається.
"Неначе села погоріли,
Неначе люди подуріли",
бо завзято голосують за слуг народу, не вимагаючи від них жодних зобов'язань відносно мети їх діяльності та засобів її досягнення тобто так, наче приймають участь не у виборах депутатів, а в конкурсі "Партія чи кандидат, які мені більш подобаються". Так, це ж купівля котів у мішку! Люди, схаменіться! Що ви зможете спитати зі слуги, який не зобов'язався виконувати будь-яку програму? І навіщо вам такий слуга? Тож, котів в мішку не купуємо і кандидатів без програми в депутати не обираємо! Годі йти за тими, які ведуть нас на війну за чи проти когось! Доки ми воюватимемо проти чи за когось, а не боротимемося проти чи за щось таке, що визначає рівень нашого життя, той рівень залишатиметься непристойно низьким.
________________ ВСЕ ПРО ВИБОРИ _______________
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3382242/

Але в умовах, які маємо, правильно проведеної агітації замало, аби вибори депутатів ВРУ у 2014 році привели до бажаної мети. Ці вибори мали на меті докорінну зміну якісного складу депутатів, а чинний виборчий закон не дозволяє досягти тої мети. Але для долання цього протиріччя "шлях визначено (припинити непотрібні суспільству вибори депутатів ВРУ і започаткувати потрібні суспільству вибори депутатів ВР!); і послідовність кроків на цьому шляху встановлено (відміняємо оголошені вибори, виконуємо зазначені вимоги, розпочинаємо вибори депутатів ВР за новими правилами).
Х О Д І М О !":
http://espreso.tv/blogs/2014/08/29/palata__6_prybula_do_ukrayiny

Comment by Ulyana Lushchyk on September 29, 2014 at 7:50pm

В черговий раз популістські лозуни без глибинного занурення в стратегію розвитку країни. Проблема нації надзвичайно трагічна - креативна нація не має права на розвиток науки  та реалізації креативних ідей. Лише навіть поверхнево проаналізувавши креативізм Євромайдану та постмайданних часів. При такому креативному потенціалі лозунги політиків повинні були бути б спрямовані на фінансування інноваційних проектів. А так, поки неуки керують нами - ось так і будемо існувати. 

Comment by Петро Іванюк on September 29, 2014 at 3:44pm

Вважаю Ваш коментар не коректним та не професійним, так само як і дії українських політиків у сфері освіти, зокрема.

Comment by Проскочило Артем Вікторович on September 29, 2014 at 3:00pm

Вища освіта не повинна бути занадто доступна, адже закінчивши виш багато студентів не працюють по спеціальності, а тим паче на державних підприємствах через що держава втрачає кошти. Виникає питання навіщо державне замовлення взагалі.

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service