Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Денис Варивончик
  • 47, Male
  • Київ
  • Ukraine
Share

Денис Варивончик's Friends

  • Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)
 

Денис Варивончик's Page

Latest Activity

Денис Варивончик replied to Rebekka's discussion Докторантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Как вообще Вы собираетесь писать докторскую, когда у Вас совершенно нет навыков работы с литературными источниками, поиска информации, формирования идей и поиска алгоритмов их решения? Вы постоянно задаете простейшие вопросы, на которые имеются…"
Feb 26, 2015
Денис Варивончик replied to Rebekka's discussion Докторантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
Feb 25, 2015
Денис Варивончик replied to Rebekka's discussion Докторантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Читайте только нормативные документы. Там все описано."
Feb 22, 2015
Денис Варивончик replied to Rebekka's discussion Докторантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Соискатель докторской диссертации еще есть, но скоро его не будет. МОН разрабатывает новые правила. Только очная форма! Да, стипендия с 0,5 ставки."
Feb 22, 2015
Денис Варивончик replied to Rebekka's discussion Докторантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"В Украине отсутствует заочная форма докторантуры. Стипендия в  докторантуре на уровне среднемесячной зарплаты, которую получал докторант по основному месту работы (до поступления), но не выше чем установленный КМУ уровень.  МОН…"
Feb 22, 2015
Денис Варивончик replied to Stephana Ivanko's discussion працевлаштованість на момент захисту дисертації in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Як що чиновник наполягає на тому, щоб Ви працювали для того щоб захистити дисертацію, вимагайте від нього надати Вам таку норму Закону. Якщо нема норми, то нема і перепон!!! За таких проблемних випадків Ви також маєте право звернутись до Міністра…"
Jan 24, 2015
Денис Варивончик replied to Stephana Ivanko's discussion працевлаштованість на момент захисту дисертації in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Заочна форма навчання передбачає те, що аспірант десь працює. Але заочна форма не ж місцем роботи, на відміну від очної аспірантури!!! Ніколи не зустрічав норму закону, яка б встановлювала обов’язкову умову працівлаштування. Але у…"
Jan 24, 2015
Денис Варивончик commented on Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)'s blog post Основні наукові напрями національних академій наук на 2014-2018 рр
"Документ достаточно странный и не о чем. Какова его реальная цель? "
Dec 7, 2014
Денис Варивончик replied to Stephana Ivanko's discussion Права здобувача на захист дисертаціі in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Відповідно до "Положення про спеціалізовану вчену раду" (додаток 2, п.8) (Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011  N 1059), здобувач повинен подати до Спеціалізованої вченої ради "Висновок  про …"
Jun 29, 2014
Денис Варивончик replied to Марина's discussion Потрібна допомога "Тема дисертації не підходить під паспорт спеціальності 08.00.02" in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Читайте паспорт специальности и если есть возможность "прилепить" Вашу диссертацию, то попробуйте. Пока он еще не совсем закончена, можно поменять формулировки названия, цели, заданий, объекта и примета исследования, методов исследования и…"
Jun 5, 2014
Денис Варивончик replied to Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)'s discussion “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО ВИКЛАДАЧА”
"Это скорее общие наброски к портрету. Есть проблемы в презентации и с единицами измерения!  "
Aug 30, 2013
Денис Варивончик replied to Анастасія's discussion Процедура здачі захищеної дисертації роботи до ВАК in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Інформація щодо засідань та рішень Атестаційної колегії"
Aug 3, 2013
Денис Варивончик replied to Новина тижня's discussion Атестаційний вісник - реформи заради майбутнього? in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Сегодня (22/01/13) держал журнал с объявлениями в своих руках! "
Jan 22, 2013
Денис Варивончик replied to Новина тижня's discussion Атестаційний вісник - реформи заради майбутнього? in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Сегодня (22/01/13) держал журнал с объявлениями в своих руках! "
Jan 22, 2013
Денис Варивончик replied to Новина тижня's discussion Атестаційний вісник - реформи заради майбутнього? in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"Інформація щодо засідань та рішень Атестаційної колегії"
Jan 15, 2013
Денис Варивончик replied to Наталія Четова's discussion Річна аспірантура in the group Аспірантура та докторантура в Україні
"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів 20. В окремих випадках вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи може…"
Dec 18, 2012

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Наукові інтереси
гігієна, епідеміологія, офтальмологія, онкологія, ВІЛ/СНІД, ТБ
Кваліфікація, науковий ступінь
доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений лікар України
Місце роботи, посада
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології; ДУ "Інститут медицини праці АМН України", завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку; Вчений секретар Спецради Д 26.554.01
Website:
http://www.facebook.com/denys.varyvonchyk
Найважливіші публікації
1. Варивончик Д. В. Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактик інфікування вірусом імунодефіциту людини серед підлітків в умовах великого міста: Дис… канд. мед. наук: 14.02.03. / Д. В. Варивончик. – К., 2001. – 321 с.
2. Риков С. О. Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в Україні / С. О. Риков, Д. В. Варивончик. – К, 2002. – 87 с.
3. Варивончик Д.В. Медична валеологія та реабілітація: Навчальний посібник для додаткової освіти. - К.: Київський Палац дітей та юнацтва, 2002. - 89 с.
4. Риков С.О., Варивончик Д.В., Кальченко А.М. Віхи історії офтальмології України. - К.: ТОВ “Видавнича компанія “КИТ”, 2003.- 220 с.
5. Риков С.О., Варивончик Д.В., Ґудзь А.С. Комп’ютерний зоровий синдром: Посібник для лікарів. – К.: Колофон, 2005. – 80 с.
6. Риков С.О., Варивончик Д.В. Дитяча сліпота та слабкозорість в Україні: Ситуаційний аналіз. – К.: Логос, 2005. – 80 с.
7. Варивончик Д.В. Професійна гігієна та виробнича санітарія перукарень: Навчальний посібник. – К.: "Альтерпрес", 2005. – 124 с.
8. Варивончик Д.В. Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування профілактики професійного раку: дис... д-ра мед. наук: 14.02.01 / Інститут медицини праці АМН України. – К., 2007. – 403 с.
9. Кундиев Ю.И., Нагорная А.М., Варивончик Д.В. Проблема канцерогенной опасности и профессиональной онкологической патологии («профессионального рака») / В кн.: Профессиональное здоровье в Украине: Эпидемиологический анализ / Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная. – К.: Авицена, 2007. – С. 209-261.
10. Кундієв Ю.І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К.: Наукова думка, 2008. – 336 с.
11. Cherniuk V.I. Is it possible to use chrysotile asbestos safely? Ukrainian perspective / V.I. Cherniuk, T.K.Kucheruk, I.P.Lubianova, D.V.Varyvonchyk, N.K. Piatnisa-Gorpinchenko. – K., 2008. – 36 p.
12. Організація офтальмологічної допомоги на сучасному етапі / Н. В. Бездітко, П. А. Бездітко, Д.В. Варивончик, О. П. Вітовська, А. С. Гудзь, Ю. М. Кондратенко, Г. Г. Лемзяков, А. Б. Мішенін, Н. А. Обухова, С. О. Риков., Г. І. Степаненко, Г В. Шпак / Заг. ред. : С. О. Рикова. – К.: ТОВ «ДОКТОР-МЕДІА», 2008. – 360 с.
13. Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочому місці в системі охорони здоров’я України (пілотне дослідження) : Звіт про науково-дослідну роботу / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, А. М. Нагорна, С. О. Риков, Н. А. Обухова, А. В. Басанець, Т. Д. Харченко / Міжнародна організація праці, Проект МОП/ГТЦ «Впровадження політик і програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці»; ДУ «Інститут медицини праці АМН України». – Київ, 2009. – 184 с.
14. Системний огляд проблеми ризиків та профілактики туберкульозу на робочому місці : Звіт про науково-дослідну роботу / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, А. М. Нагорна / Міжнародна організація праці, Проект МОП/ГТЦ «Впровадження політик і програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці»; ДУ «Інститут медицини праці АМН України». – Київ, 2009. – 234 с.
15. Соціальні аспекти попередження сліпоти, організація медичної допомоги та реабілітації хворих на глаукому / Н. В. Пасєчнікова, С. О. Риков, О. П. Вітовська, О. В. Іваницька, Д. В. Варивончик, В. О. Науменко, А. Б. Мішенін / Заг. ред.: Н. В. Пасєчнікової. – К.: ТОВ «Доктор-Медіа», 2009. – 172 с.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

  • No comments yet!
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2017   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service