Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Зоряна Удич
 • Female
 • Тернопіль
 • Ukraine
Share

Зоряна Удич's Friends

 • Шаповал Антон Вікторович
 • elena
 • Віра Кравчук
 • Оксана Барнич
 • Юрчак Марічка
 • Іван
 • Романенко Олена
 • Артем Бобровський
 • Lyudmyla Nagornjuk
 • Tokach
 

Зоряна Удич's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
вища педагогічна, вчитель історії
Наукові інтереси
психологія, педагогіка
Кваліфікація, науковий ступінь
кандидат педагогічних наук
Місце роботи, посада
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічого університету ім. Володимира Гнатюка
Найважливіші публікації
Удич З. Використання таблиць та логічних схем під час розгляду нового матеріалу на уроках історії // Освітянин. – 2004. – № 1. – С. 22 - 27.
Удич З. Використання таблиць та логічних схем під час перевірки здобутих знань, вмінь і навичок на уроках історії // Освітянин. – 2004. – № 5. – С. 12 - 14.
Удич З. Пластова система вимог і підготовка виховників до організації самовиховання юнацтва // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – Спецвипуск. – Рівне, 2007. –124 с. – С. 32 – 36.
Удич З. Психолого-педагогічні аспекти організації самовиховання старшокласників // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових праць/ матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої 15 річниці прийняття Концепції української національної школи. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 68 с. – С. 45 – 47.
Удич З. Цінності та ціннісні орієнтації вчителя в процесі організації самовиховання старшокласників // Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. – жовтень 2007. - № 10 (33). – 160 с. – С. 117 – 120.
Удич З. Проблеми підготовки вчителя до педагогічної творчості в процесі організації самовиховання учнів-випускників загальноосвітньої школи // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Київ: ЕКМО, 2008. – Випуск 2. – 275 с. – С. 225 – 233.
Удич З. Стан підготовки майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 345 – 349.
Удич З. Світоглядна культура в структурі підготовки майбутнього вчителя до організації самовиховання старшокласників // Психолого-педагогічні засади розвитку соборності особистості : Матеріали науково-практичної конференції / Редактор В.І. Панченко. – К.: ПВТП „LAT&K”, 2009. – С. 79-81.
Удич З. Історія Стародавнього світу у схемах і таблицях / Зоряна Ігорівна Удич. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 320 с. (Серія "Словники і довідники")
Удич З.І. Психолого-педагогічна готовність вчителя до організації самовиховання старшокласників: Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / За ред. Л.О. Хомич. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2009. – 248, [2] с.
Удич З. Психолого-педагогічні вимоги до пластового виховника: історичний аспект / Зоряна Удич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
Удич З. Професійний імідж вчителя як складова успіху організації самовиховання старшокласників / Зоряна Удич // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 10 (99). – С. 86-90.
Пласт: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник статей / Упорядкування Удич З., Черкез І. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 180 с.
Удич З. Критерії та рівні психолого-педагогічної підготовки вчителів до організації самовиховання учнів // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VI мистецько-педагогічні читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 232-235.
Удич З.І. Дефініція «наставник» в контексті розв’язання проблеми організації самовиховання старшокласників // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // Зб.наук.праць. – Випуск 31 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 130-135.
Співаник «...для Тебе» : пісні : у 2 ч. Ч. 1 / упорядн. З.І. Удич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 296 ст. http://www.bohdan-books.com/catalog/book_303_3233/
Співаник «...для Тебе» : пісні : у 2 ч. Ч. 2 / упорядн. З.І. Удич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 112 ст. http://www.bohdan-books.com/catalog/book_303_3234/

Comment Wall (3 comments)

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

At 1:21am on June 16, 2010, Khalavka Yuriy (Халавка Юрій) said…
Пластун пильний ;) ДЯкую!
At 11:46pm on June 14, 2010, Khalavka Yuriy (Халавка Юрій) said…
PLAST forever ;)
At 11:04pm on June 14, 2010, Олена Совин said…
Привіт. Натрапила на Вас в обговоренні конференції. Так приємно здивувала кількість "курсантів" у Вас цього року. А коли побачила, що Ви лише аспірантка, і ще й володієте такою кліькістю публікацій захотілось від щирого серця побажати Вам успіху. Таких людей, які насправді так вдало планують та використовують свій час в нашій вітчизняній науці дуже мало. Везіння :)
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service