Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Володимир Грицевич
  • Male
  • Львів
  • Ukraine
Share

Володимир Грицевич's Friends

  • Олеся Курносова-Юркова
  • Роман Лозинський
  • Кочура Наталія
  • Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)
 

Володимир Грицевич's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Львівський національний університет імені Івана Франка, прикладна математика
Наукові інтереси
географія суспільства, математика, геоінформатика
Кваліфікація, науковий ступінь
кандидат географічних наук
Website:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/geography/Strukt/Kafedry/ekon/pers/Gr...
Найважливіші публікації
• Грицевич В.С. Підходи до математико-географічного вивчення суспільно-географічного положення // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: географічна. №2, 2000. -Тернопіль, -С.46-50.
• Грицевич В.С. Математико-картографічні підходи до аналітичної формалізації географічних комп’ютерних атласів // Географія і сучасність. Збірник наук. праць. Вип. 8. –К.: Вид-во Національного педагогічного у-ту ім. М.Драгоманова, 2002. –С.3-8.
• Грицевич В.С. Математичні методи в демогеографії. Текст лекції. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. –30 с.
• Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно-географічній науці // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. географiя. Вип. 29. Ч.2. -Львiв, 2003. -С.8-12.
• Грицевич В.С. Метод змістовних декомпозицій у математико-географічному вивченні територіальних суспільних комплексів // Географія і сучасність. Збірник наук. праць. Вип. 10. –К.: Вид-во Національного педагогічного у-ту ім. М.Драгоманова, 2003. -С.40-47.
• Грицевич В.С. Математико-географічна оцінка господарської спеціалізації регіону // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: географічна. №1, 2003. -Тернопіль, -С.72-76.
• Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії. №3, 2005. –С.34-38.
• Грицевич В.С. Географія людини (наногеографія) як новий погляд на суспільну географію в постіндустріальну епоху // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон-2006: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр ХНУ, 2006. С.68-71.
• Грицевич В.С. Математико-географічні основи менеджменту демографічною ситуацією регіону // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр ХНУ, 2007. С.28-31.
• Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації та регіоналізації світової економіки // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах. Т.2. –Луцьк: РВВ "Вежа", 2007. –С.8-12.
• Грицевич В.С. Степан Рудницький у світлі наногеографії: геопросторові кола життєвого і творчого шляху // Історія української географії та картографії. Частина 1. Збірник матеріалів Третьої Міжнародної конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. –Тернопіль, 2007. –С.17-21.
• Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно-географічних досліджень // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №1, 2008. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.78-83.
• Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 5(2). -Харків, 2008. -С.40-45.
• Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. №1, 2009. -Тернопіль, -С.50-55.
• Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 6(1). -Харків, 2009. -С.55-61.
• Грицевич В.С. Суспільно-географічне пізнання світу як наукова категорія і важлива сфера людської діяльності // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наукових праць. –Херсон, 2009. -С.133-136.
• Грицевич В.С. Визначення координат Географічного Центра України // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Матеріали конференції. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –С.70-71.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

  • No comments yet!
 
 
 

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service