Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Vasiliy Poklad
  • Male
  • Луганськ
  • Ukraine
Share

Vasiliy Poklad's Friends

  • Олександр Висоцький
  • Вадим
  • Більчук Євген Юрійович
 

Vasiliy Poklad's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
історія, філософія
Наукові інтереси
кримінологія, соціологія, соціологія права, девіантологія
Кваліфікація, науковий ступінь
кандидат філософських наук
Місце роботи, посада
завідувач кафедри
Website:
http://www.criminolog.lg.ua/
Володіння мовами
deutsch
Найважливіші публікації
- Поклад В.. Гнатенко Е. Некоторые проблемы права и правоохранительной деятельности в массовом сознании жителей г. Луганска. Препринт. РИО ЛИВД. – Луганск, 2002.
- Поклад В. Отражение проблем борьбы с организованной преступностью в общественном сознании жителей г. Луганска // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності. Вип. 3-й. – Харків, 2002. - С. 82-107.
- Poklad V. Die Miliz in der Ukraine und das Problem der Korruption // Kriminalitaet und Kriminalpraevention in Laendern des Umbruchs. Beitraege einer Internationalen Konferenz in Baku / Aserbaidschan. – Bochum, Universitaetsverlag Dr. N. Brockmeyer, 2006. – S. 87-102.
- Поклад В. Методологія та методика вивчення латентної злочинності. Навчальний посібник / МВС України, ЛДУВС. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с.
- Поклад В. Експертні опитування в кримінологічних дослідженнях. Навчально-методичний посібник / МВС України, ЛДУВС. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с.
-Поклад В. К вопросу о предметном статусе криминологии в Украине // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии. Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Одесса, Фенікс, 2007. – С. 264-267.
-Поклад В. Структура преступления как девиантного поведения // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти: Матеріали круглого столу (Харків, 16 квітня 2008 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 19-21.
-Поклад В. Эффективный уголовно-правовой порядок и социальная динамика // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 2008. - № 1 (14). – СПб, 2008. – С. 125-127.
- Поклад В. Злочинність // Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – С. 143-144.
- Поклад В. Украинская школа криминологии: направления исследований и результаты // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 2009. - № 1 (16). – СПб, 2009. – С. 89-93.
- Поклад В. Глобализация, кризис, преступность // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників  Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 191.
- Поклад В. О социальной функции криминологии и о кризисе глобализации // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 2010. - № 1 (18). – СПб, 2010. – С. 36-44.
- Поклад В. Коррупция как проявление дисфункции украинской милиции // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2010. - № 10. – С. 144-154.
Поклад В. Социальный контроль и позитивные девиации //Феноменология и профилактика девиантного поведения : материалы V Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 28-29 октября 2010 г. : в 2 т. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2010. – Т. 1. – С. 110-113.
- Поклад В. Социальные индикаторы эффективности
работы милиции // Норма та девіація у правоохоронній діяльності : кримі¬нологічні дослідження : вип. 6 / редкол.: Є. Гнатенко та ін.; [гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідо¬ренка; – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 78-86.
- Поклад В., Рущенко І. Наука про злочинність: українські реалії //Український соціологічний журнал. – 2011. - № 1-2. – С. 3-8.
- Поклад В. Институциональные факторы экономической преступности // Актуальные проблемы противодействия экономической преступности на современном этапе: Сборник статей / Отв. ред. С.В. Изосимов, С.В. Петров. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. – С. 283-290.
- В. Поклад «Институциональные факторы коррупции в милиции» // http://jurlugansk.org/index.htm?=http://jurlugansk.org/conference-ru.htm

Vasiliy Poklad's Blog

Дистанційне підвищення кваліфікації

Posted on February 8, 2017 at 8:38am 2 Comments

Шановні колеги!

Чи існує в Україні можливість проходження курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників дистанційно? Зрозуміло, з видачею сертифікату.

Буду вдячний за інформацію.

Вышел в свет сборник «Бизнес и преступность: Криминологические исследования. Выпуск 5».

Posted on August 7, 2011 at 2:01pm 0 Comments

Вышел в свет сборник «Бизнес и преступность: Криминологические исследования. Выпуск 5. – Луганск, 2011».

В материалах сборника:

Поклад В. Мировой кризис и экономическая преступность в контексте глобализации

Кальман О. Криміногенні фактори та проблеми протидії злочинам у сфері господарської діяльності

Нестеренко В. Оценка привлекательности предприятия для рейдерского захвата

Шарікова В. Корпоративна субкультура як умова…

Continue

Вышел в свет сборник «Проблемы качества информации о преступности: Криминологические исследования. Выпуск 4. – Луганск, 2010».

Posted on January 18, 2011 at 1:27pm 0 Comments

Вышел в свет сборник «Проблемы качества информации о преступности: Криминологические исследования. Выпуск 4. – Луганск, 2010».В материалах сборника:Шестаков Д.А. Пятиуровневая модель преступности и желаемый статус криминологииКостенко А.Н. Интерпретация криминологической информации в свете социального натурализма (о новом подходе в криминологии)Кури Х., Поклад В. О влиянии строгих наказаний на снижение уровня преступностиРущенко І.П.… Continue

Слухання у Верховній Раді

Posted on June 11, 2010 at 3:44pm 0 Comments

30 червня 2010 року Комітет з питань освіти і науки Верховної Ради України планує провести слухання з питання "Стан та проблеми реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та шляхи його вдосконалення".

Comment Wall (13 comments)

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

At 9:25pm on October 26, 2014, Юлія Шутяк said…

Дуже рада, що до групи Філософія науки і проблеми методології приєднавсі філософ! 

At 11:03pm on June 9, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Разом нас багато ... :)
Чим можу бути корисним вашому човнику?
Наснаги, Василій Івановичу!
At 2:10pm on June 9, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Олександр Вірко: Наукове шахрайство
http://maidan.org.ua/static/mai/1150475544.html
At 9:45pm on May 31, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
*** СИСТЕМНО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ ***
http://vkontakte.ru/club16541698
At 3:39pm on May 20, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Василий Иванович! Спасибо. Письмо пришло, мама довольна :)
Всегда рад помочь, Евгений.
At 11:04pm on May 19, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Василий Иванович, думаю это полезно
http://www.nationalsecurity.ru/
Автор-составитель сайта и рассылки Хохлов Игорь Игоревич - кандидат политических наук, выпускник МГИМО (У) МИД РФ и Российско-французской магистратуры МГИМО, является научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.... Научные публикации ... посвящены вопросам опийного наркобизнеса, международного терроризма, и различным элементам финансовой, информационной инфраструктуры, обслуживающей транснациональную преступность.
At 3:15pm on May 6, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Василий Иванович, предлагаю сделать так. Я перечислю денег на ваш е-кошелек, а вы отправите справку заказным письмом на указанный адрес.
С уважением, Евгений.
At 12:52am on May 6, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Уважаемый Василий Иванович, признателен вашей кафедре за отзывы.
Советую просмотреть Арег Вагаршакович Дабагян http://users.kpi.kharkov.ua/dav/library.htm
Бесплатный дисстанционный курс при академии ВОИС
http://academy.wipo.int/ru/default2.asp#
Я его прошел. Впечатление - все корректно, полезно, по силам. Теперь жду свидетельства из Женевы.
Ваши слова относительно справки о внедрении книги в учебный процесс - в силе?
At 9:09pm on April 13, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Василий Иванович, спасибо.
С уважением, Евгений
At 3:16pm on April 13, 2010, Більчук Євген Юрійович said…
Уважаемый Василий Иванович, как вам книга?
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service