Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Svetlana Skvortsova
  • Odessa
  • Ukraine
Share
  • Blog Posts
  • Discussions
  • Events
  • Groups
  • Videos

Svetlana Skvortsova's Friends

  • Tarasenkova Nina Anatolievna
 

Svetlana Skvortsova's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського, фізика та математика
Наукові інтереси
методика навчання математики у початковій та основній школі; формування професійної компетентності вчителя у галузі викладання математики
Кваліфікація, науковий ступінь
доктор педагогічних наук, професор
Місце роботи, посада
ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"
Website:
http://skvor.info/
Website:
http://skvor.info/
Володіння мовами
українська, російська
Найважливіші публікації
1. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів/ Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 696 с.
2. Методика навчання математики в першому класі: методичний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». - Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.
3. Методика навчання математики в другому класі: навчальний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». - Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.
4. Методика навчання розв’язування сюжетних математичних задач у початковій школі: навчальний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Частина І. Методика формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати сюжетні задачі. - Одеса: Фенікс, 2011. – 268 с.
5. Методика навчання розв’язування сюжетних математичних задач у початковій школі: навчальний посібник для вчителів перших класів та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Частина ІІ. Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів. - Одеса: Фенікс, 2011. – 156 с.
6. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [ 2-ге вид., допов. і переробл.]. - Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.
8. Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. - Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – С.138 – 170.
9. Професійна компетентність учителя початкових класів.// Початкова освіта// Методичний порадник. Випуск 8 (56). - №32 (608), серпень 2011. - С. 9 – 12.
10. The Competency Model of Mathematics Teacher //Освіта перед викликами та загрозами сучасності/ За редакцією prof. Неллі Лисенко. - Machart, 2012. - Р.8-17.
11. The Formation of Teacher Communicative Competency on the basis of Activity Approach //Edukacja Humanistyczna, Polrocznik mysli spoleczno-pedagogicznej - Szczecin, 2012. – Nr 2 (27).– P. 189-194.
12. Реализация компетентностного подхода в подготовке учителя // Byc nauczycielem – opiekunem – wychowawca : Miedzy teoria a praktyka / redakcja naukova Grazyna Durka, Eva Murawska/ - Wydawnictwo Adam Marszalek, ul. Lubicka 44, 87-100 Torun. - С. 120-137.
13. Methodical system of training of future elementary school teachers for
teaching younger schoolchildren narrative mathematical problems solving // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – р. 23-27.
14. Teacher professional competency: concept content and structure // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 3, 2013. – р. 26 - 31.
15. Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів: монографія. - Харків: Ранок-НТ, 2013. – 290 с.
16. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: [монографія]. - Харків: Ранок-НТ, 2013. – 332 с.
17. Сюжетні задачі, що містять сталу величину : 3 – 4 класи. - К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с.
18. Сюжетні задачі на процеси : 3 – 4 класи. - К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с.
19. Solving plot mathematical problems as the way to acquire key and subject competencies by schoolchildren// Edukacja Humanistyczna, Polrocznik mysli spoleczno-pedagogicznej - Szczecin, 2013. – Nr 2 (29).– P. 61-68.
20. Formation of the primary school pupils’ computing competency // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, ІІ (9), Issue: 19, 2014. – р. 13 - 16.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

  • No comments yet!
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service