Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Олеся Курносова-Юркова
 • Female
 • Горлівка, Донецька область
 • Ukraine
Share

Олеся Курносова-Юркова's Friends

 • Світлана Благодєтєлєва-Вовк
 • Viktoriia Filippova
 • Vita Popovich
 • Бардась Артем Володимирович
 • Olena Yermoshkina
 • Олена Брінцева
 • Ілля Несходовський
 • Synytska Olena Ivanivna
 • Яворинский Александр Петрович
 • Ольга
 • Oleksandr Hlushchenko
 • Катерина Олегівна
 • Ірина
 • Володимир Грицевич
 • Вовк Ольга Миколаївна
 

Олеся Курносова-Юркова's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Донецький національний технічний університет, спеціальність "Економічна кібернетика"
Наукові інтереси
Управління розвитком підприємств, процесні інновації, процесний підхід до управління, логістичні бізнес-процеси, управління ланцюгами поставок, логістичний сервіс, логістичні послуги
Кваліфікація, науковий ступінь
Магістр з економічної кібернетики, кандидат економічних наук (08.00.04), доцент кафедри інформаційних систем в економіці
Місце роботи, посада
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доцент кафедри математичного моделювання
Володіння мовами
Російська, українська, англійська
Найважливіші публікації
1. Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий // А. Сидорова, О. Курносова // Економіст. – 2008. – № 1. – С. 28-32.

2. Курносова О.А. Управление инновационным развитием предприятий Украины / О.А. Курносова // Вісник Хмельницького національного університету: Хмельницький, 2008. – Т.1. – № 4 (114). – С. 196-201.

3. Сидорова А.В. Диагностика инновационной активности предприятий / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Вісник Хмельницького національного університету: Хмельницький, 2011. – Т.2. – № 4 (178). – С. 46-49.

4. Сидорова А.В. Оценка эффективности использования ресурсов металлургических предприятий Украины: инновационный аспект / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка: Збірник наукових праць: Маріуполь, 2011. – Вип. 2. – С. 131-137.

5. Курносова О.А. Механизм управления развитием предприятий на основе процессных инноваций / О.А. Курносова // Прикладной менеджмент и инвестиции: Ежеквартальный научно-практический журнал. – № 1. – Одесса: ООО «Одесский брокерский дом», 2012. – С. 114-120.

6. Сидорова А.В. Фінансові аспекти управління розвитком металургійних підприємств / А.В. Сидорова,О.О. Курносова // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика: монографія / під загальною ре-дакцією В.К. Присяжнюка, А.Б. Кондрашихіна. – К.: АМУ, 2012. – С. 334-341.

7. Сидорова А.В. Управление развитием предприятий на основе процессных инноваций: монография / А.В. Сидорова, О.А. Курносова. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 204 с.

8.Курносова О.А. Концепция управления развитием предприятий на основе процессных инноваций // О.А. Курносова // Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии: Пятая международная научная конференция; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 12-20 апреля 2012 г.: Сборник статей. Том 2 / под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. – М.: ТЕИС, 2012. – С. 314-321.

9. Сидорова А.В. Тенденции развития логистического сервиса в Украине / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. – 2012. – №4 (190). – Т3. – С. 53-56.

10. Сидорова А.В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11 (137). – С. 49-57.

11. Курносова О.А. Модель эффективности логистических услуг на промышленных предприятиях / О.А. Курносова // Современные методы и модели управления в экономических системах: монография / В.П. Полуянов, В.П. Вовк, В.Л. Николаенко, О.А. Курносова, Н.Н. Дудникова, Д.В. Николаенко. – Донецк: ООО ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – С. 59-83.

12. Курносова-Юркова О.А. Диалектика логистических услуг / О.А. Курносова-Юркова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. – 2013. – №.2 – Т.3– С. 191-194.

13. Курносова-Юркова О.А. Анализ современного состояния развития рынка логистических услуг в Украине / О.А. Курносова-Юркова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013 р. – № 22 (201). – С. 57-65.

14. Курносова-Юркова О.А. Современные методы управления логистическими бизнес-процессами на предприятиях / О.А. Курносова-Юркова // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Економіка, 2013. – Т. 18. – Вип. 3/2. – С. 78-82.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

 • No comments yet!
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service