Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Kseniia
  • Female
  • Kyiv
  • Ukraine
Share
  • Blog Posts
  • Discussions
  • Events
  • Groups (2)
  • Videos
 

Kseniia's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Спец. Економічна теорія"
Наукові інтереси
сучасна економічна теорія, історія економіки та економічної думки,
Кваліфікація, науковий ступінь
к.е.н.
Місце роботи, посада
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", старший викладач
Володіння мовами
українська, російська, німецька
Найважливіші публікації
1. Лопух К. В. Кількісна теорія грошей М. Фрідмена: основні положення та особливості розвитку в сучасних умовах / Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. — 2012. — № 1 ( 5 ). — Т.2. — С. 183-189.
2. Лопух К. В. Новітні тенденції в еволюції монетаризму у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття / Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 45. — С. 111-123.
3. Лопух К. В. Циклічність розвитку економіки в теоріях сучасного монетаризму / Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. — 2012. — № 28. — Ч. 1. — С. 7-16.
4. Лопух К. В. Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах / Бізнес-Інформ. — 2013. — № 3 ( 422 ). — С. 376-381.
Лопух К. В. Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу / Електронне фахове видання «Ефективна економіка». — 2013. — № 9. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2328
5. Лопух К. В. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні / Ukrainian Journal «Економіст». — 2013. — № 9. — С. 376-381.
6. Лопух К. В. Роль державної стабілізаційної політики у подоланні сучасної економічної кризи: США, ЄС та Україна / Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. — Макіївка: МЕГІ: 2013. — 232 с. — С. 73-75.
7. Лопух К. В. Новий неокласичний синтез як один з напрямів еволюції монетаризму / Наука сегодня: теория, методология, практика: Матеріали конференції, 29–30 вересня 2013 року, м. Вроцлав, Польща. — С. 5-8.
8. Лопух К.В. Гроші у господарській системі суспільства: сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу / К.В. Лопух // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 47. – К. : ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. – С. 249–261.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

  • No comments yet!
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service