Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Клопота Ольга Анатоліївна
  • Female
  • Zaporizhzhya
  • Ukraine
Share
  • Blog Posts
  • Discussions
  • Events
  • Groups
  • Videos
 

Клопота Ольга Анатоліївна's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Запорізький національний університет
Наукові інтереси
інтеграція в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями; формування образу соціальної успішності людей з інвалідністю в соціумі; робота з громадськими організаціями
Кваліфікація, науковий ступінь
Кандидат педагогічних наук
Місце роботи, посада
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (м.Запоріжжя, викладач)
Website:
http://journals.uran.ua/apppfo
Володіння мовами
Українська, російська, англійська
Найважливіші публікації
1. Клопота О. А. Аналіз поглядів суспільства на процес інтегрованого навчання осіб з порушеннями зору на Україні / Клопота О. А., Клопота Є.А. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - Вип. 10. - С . 262 - 269.
2. Клопота О. А. Аналіз публікацій обласних ЗМІ з проблем людей із обмеженими можливостями здоров'я / Клопота О. А. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009. – Вип 5 (58) . – С. 62 – 67.
3. Клопота О. А. Біопсихосоціальні особливості старшокласників з вадами зору / Клопота О. А. // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. статей. Педагогічні науки / голов. ред. Локарева Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009 - С.107–113.
4. Клопота О. А. Особливості соціальної інтеграції осіб з вадами зору в різних історичних умовах / Клопота О. А. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2009 . – Вип. 4 (57) . – С . 145 – 150.
5. Клопота О. А. Специфіка соціальної інтеграції незрячих / Клопота О. А. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - Вип. 12. - С . 62 - 70.
6. Клопота О. А. Роль інформаційних тифлотехнологій в соціальній інтеграції молоді з вадами зору / Клопота О. А. // Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. статей І Международного образовательного форума (Запорожье, 5 – 7 мая 2010 г.). – Запорожье : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. Ч. 3. - С. 214 – 216.
7. Клопота О. А. Вища освіта як фактор соціальної інтеграції осіб з вадами зору / Клопота О.А. // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу : Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, (Ялта 5 – 6 березня 2008 р.) - Ялта : РВВ Кримського гуманітарного університету, 2008. – Ч. 1. – С. 144 – 146.
8. Клопота О. А. Формирование позитивного образа молодежи с нарушениями зрения в социуме / О. А. Клопота // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 20-22 июня 2011 г.). – Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол. С. В. Алехина и др. – М. : МГППУ, 2011. - С. 194-196.
9. Клопота О. А. Соціально-педагогічне забезпечення ефективності процесу інтеграції в соціум дітей і молоді з обмеженими фізичними можливостями / Клопота О. А. // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 27 березня 2012 р.). – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна, 2012. – С. 100 – 103.
10. Інтеграція молоді з обмеженими фізичними можливостями в суспільство: громадсько-правові, соціально-психологічні та інформаційно-технологічні аспекти: методичний посібник / [Клопота Є.А., Бондаренко В.Г., Клопота О.А. , Бондаренко С.В. ] – Запоріжжя : ЗНУ, 2008.- 114 с.
11. Способы формирования образа социальной успешности молодежи с особыми образовательными потрібностями / Психологическая наука и практика: проблемы и перспективы: материалы IV Международной науно-практической конференции (23 апреля 2014 г.) / Н.Новгород: ННГАСУ, 2014. С. 345-350.
12. Ідентифікація з успішними представниками схожого досвіду як чинник інтеграції в суспільство молоді з особливими освітніми потребами / Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти: № 1 (2014) http://journals.uran.ua/index.php/wissn026
13. Роль идентификации в процессе интеграции молодежи с особыми образовательными потребностями в общество / Forum Pedagogiczne. Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – 2014. - №2. – S. 73-80.

Comment Wall (2 comments)

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

At 11:25am on December 10, 2015, Нагорняк Володимир Якович said…

knygaditjam.at.ua

idarop.your-wave.com

At 11:22am on December 10, 2015, Нагорняк Володимир Якович said…
 
 
 

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service