Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Катерина Олегівна
 • Female
 • Львів
 • Ukraine
Share

Катерина Олегівна's Friends

 • Олеся Курносова-Юркова
 • Олег
 • Валерія Добривечір
 • Alexey Boldyriev
 • Feniks
 • Жураковська Мар'яна
 • Довгань Богдан Костянтинович
 • Марина
 • Більчук Євген Юрійович
 • Khalavka Yuriy (Халавка Юрій)

Катерина Олегівна's Discussions

Думки стосовно запланованого звільнення Квіта С.М.?

Started this discussion. Last reply by Катерина Олегівна Nov 5, 2015. 3 Replies

Надзвичайно прикро, що першого адекватного сучасного міністра освіти планують звільнити!!! Continue

Tags: Квіт

МОНОГРАФІЯ: здобуття наук. ступеня кандидата наук на підставі опублікування монографії

Started May 11, 2015 0 Replies

Доброго дня. Прошу поділитись думками, рекомендаціями, досвідом тощо щодо здобуття наукового ступеня кандидата наук на підставі опублікування монографії. Дякую:)Continue

Tags: монографія, кандидатська, захист

 

Катерина Олегівна's Page

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
Модульна програма МВА: навчання по програмі МВА (курс міжнародного маркетингу) в Експортній академії Баден-Вюртемберг, Німеччина (ЕХРОКТ- AКDEMIE BADEN - WÜRTTEMBERG; Höchschule Reutlingen, Reutlingen University. Запорізький національний університет "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Наукові інтереси
Управління зворотними матеріальними потоками, сталий розвиток, ощадливе виробництво, проблеми реверсивної логістики та екологічого менеджменту, провайдинг інновацій, проблеми захисту прав інтелектуальної власності, управління зовнішньоекономічною діяльністю, міждисциплінарне мислення, епістемологія.
Кваліфікація, науковий ступінь
Магістр
Місце роботи, посада
Старший викладач, керівник бюро підсекції Ради молодих вчених кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Website:
http://www.nauka-online.org/users/dzyubina-katerina
Website:
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%...
Володіння мовами
Ukrainian - Expert; Russian - Expert; English - Expert; German - Intermediate; Polish - Beginner
Найважливіші публікації
Дзюбіна К.О. Визначення ознак типології зворотних матеріальних потоків / К.О. Дзюбіна // Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. - № 8. – С.78-95

Дзюбіна К.О. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас // К.О. Дзюбіна. Розділ 3.10. Особливості обліку зворотних матеріальних потоків підприємств. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.2. – 414с. – С. 89-101

Дзюбіна К.О. Процесне структурування та моделювання системи управління зворотними матеріальними потоками / К.О. Дзюбіна // Вісник „ Проблеми економіки та управління ” НУ „ Львівська політехніка ”. – № 748 – Львів, 2012 – С.141-152

Дзюбіна К.О. Місце зворотного матеріального потоку у виробничо-господарській діяльності підприємства / К.О. Дзюбіна // Вісник Дніпропетровського університету (ім. О.Гончара). Серія: Економіка. Випуск 5(4) – Дніпропетровськ, 2011. – С.163-171

Дзюбіна К.О. Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства / А.В. Дзюбіна, І.Є. Матвій, К.О. Дзюбіна // Вісник „ Проблеми економіки та управління ” НУ„ Львівська політехніка ”. – № 754 – Львів, 2013 – С. 139 – 147

Дзюбіна К.О. Тарифне регулювання поводження з твердими побутовими відходами як інструмент державного регулювання зворотних матеріальних потоків / К.О. Дзюбіна, Л.Ю. Окань // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.54-55

Дзюбіна К.О. Формування стратегії управління зворотними матеріальними потоками / К.О. Дзюбіна // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 478с. – С.114-115

Дзюбіна К.О. Особливості управління зворотними матеріальними потоками у сфері електронної комерції / К.О. Дзюбіна, М.Г. Книш. Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 478с. – С.116-117

Дзюбіна К.О. Функціонування зворотного матеріального потоку на засадах процесно-структурованого менеджменту // Економічна політика кран ЄС : матер. між нар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2012 р. м. Познань, Польща / М-во освіти і науки, молоді та спроту України, Донец. нац.. ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, Акад. готел. меседж. та харчування; редкол. : Шубін О.О. (голов ред.) [та ін.]. – Донецьк [ДонНУЕТ], 2012. – С.79 - 81

Дзюбіна К.О. Нормативно-правове забезпечення обліку зворотних матеріальних потоків / К.О. Дзюбіна // Матеріали восьмої Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» - 19-21 квітня 2012р., - К.: ТОВ «ТК Меганом» - C.34-38

Дзюбіна К.О. Об’єктна декомпозиція зворотного матеріального потоку / К.О. Дзюбіна // Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки : матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2012). Ч. 1. – Чернівці (19-21 квітня): ЧНУ, 2012. – С.119-121

Дзюбіна К.О. Управління ризиками інноваційних проектів на стадії НДДКР / А.В. Дзюбіна, К.О. Дзюбіна // Вісник „ Проблеми економіки та управління ” НУ „ Львівська політехніка ”. – № 640 – Львів, 2009 – С.265-270

Дзюбіна К.О., Дзюбіна А.В. Шлях у невідоме. Перспективи українського машинобудування // «Зовнішньоекономічний кур’єр» №1-2, 2008. – С.7-10 (Видавництво Львівської торгово-промислової палати)

Peresada K.O. Energy security as a prerequisite for restructuring Ukraine’s economy /K.O. Peresada// Winter Academy “NATO - security and new democracies: current cooperation and future prospects” –(Ministry of Foreign Affairs, The Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franco National University, Lviv) – 2006 . - Р.24-30

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

 • No comments yet!
 
 
 

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service