Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Христина Скоп
  • Female
  • Львів
  • Ukraine
Share

Христина Скоп's Groups

 

Welcome, Христина Скоп!

Profile Information

Ваша базова освіта (ВНЗ, спеціальність)
ЛНУ імені Івана Франка, облік і аудит
Наукові інтереси
облік та оцінка нематеріальних активів, інтелектуальний капітал
Кваліфікація, науковий ступінь
аспірант
Місце роботи, посада
ЛНУ імені Івана Франка, асистент
Володіння мовами
російська, англійська
Найважливіші публікації
1. Скоп Х. І. Ключові елементи методології інтелектуально-інноваційного процесу / Х. І. Скоп // Вісник Хмельницького національного університету. Напрям “Економічні науки”. – 2010. – № 4. – Т. 1(154). – С. 229-233.
2. Скоп Х. І. Структуризація інтелектуального капіталу / Х. І. Скоп // Вісник Житомирського державного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – № 3 (57). – С. 371-380 (0,94 друк. арк.).
3. Скоп Х. І. Природа і походження нематеріальних активів / Х. І. Скоп, І. М. Дрогобицький // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 228-231 (0,44 друк. арк.).
4. Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка / Х. І. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 10-20.
5. Скоп Х. І. Новий методологічний підхід класифікаційного групування нематеріальних активів в межах обліково-аналітичної системи підприємства / Х. І. Скоп // Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV. – Вип. 260. – С. 189-200. – (Серія “Економіка”).
6. Скоп Х. І. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства / Х. І. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 18-28.
7. Скоп Х. І. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності в обліково-аналітичній системі підприємства / Х. І. Скоп // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 181-187.
8. Скоп Х. І. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності / Х. І. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – С. 12-21.
9. Скоп Х. І. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів / Х. І. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С. 29-40.
10. Скоп Х. І. Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів / Х. І. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 24-34.
11. Скоп Х. І. Організаційно-методичне забезпечення переоцінки нематеріальних активів / Х. І. Скоп // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 51. – (Серія економічна). – С. 303-311.
12. Скоп К. И. Рыночный подход оценки нематериальных активов в учетно-аналитической системе предприятия / К. И. Скоп // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 6. – С. 395-401.
13. Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Х. І. Скоп. – Львів, 2015. – 20 c.

Comment Wall

You need to be a member of Ukrainian Scientists Worldwide to add comments!

Join Ukrainian Scientists Worldwide

  • No comments yet!
 
 
 

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service