Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Що до захисту «докторської дисертації» О. М. Гавелі, присвяченої «квантово-орбітальної теорії культурології»

        25 січня 2018 року на засіданні спецради Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, яка підпорядкована Мінкультури України, планується захист докторської (!) дисертації Оксани Миколаївні Гавелі «Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному суспільстві» за спеціальністю 26.00.01 (культурологія), присвяченої так званої  «квантово-орбітальної теорії культурології» [1, 2].

[1] Оксана Гавеля. Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології, Вісник Книжкової палати, № 7, 46 - 49 (2013).

[2] Оксана Гавеля. Інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості у світлі квантово-орбітальної теорії культурології, Вісник Книжкової палати, № 10, 42 - 45 (2013).

        Суть квантово-орбитальной теории культурологии сформулирована в виде семи утверждений [1]. Например, третье утверждение и его обоснование выписаны следующим образом:

    «Третє положення квантово-орбітальної теорії культурології:  процес навчання та розвиток особистості не обмежуються суто нагромадженням інформації,  яка зосереджена навколо ядра культури, —  необхідно подолати силу його тяжіння за рахунок невпинного саморозвитку людини,  її активної участі у творчій та дослідницькій діяльності з подальшим піднесенням на нову орбіту культурного розвитку.» [1]

    «Кванти випромінюваної енергії з'являються за рахунок переходу електронів з одної орбіти на іншу. Уявімо, що особистість, так само як і електрон, рухається по одній з можливих для неї стійких культурних орбіт,  не витрачаючи до того ж значної кількості енергії. При кожному її переході з віддаленої культурної орбіти на ближчу, починає втрачатися значна частина життєвої енергії та сил. Чим більша відстань від орбіти,  на якій знаходиться особистість,  до тої,  на яку вона переходить, тим значнішими є такі втрати.» [1]

        А ось приклади таких же абсолютно беззмістовних наборів слів з дисертації О.М. Гавелі, наведених в додатку до письма відомого фізика академіка В.М.Локтєва до Міністра освіти і науки України Л.М.Гриневич від 26.12.2017:       

        «Четвертим положенням квантово-орбітальної теорії культурології визначається необхідність створення умов, за яких можливе збереження життєвої енергії та сил особистості й максимальне нагромаження нею інтелектуального та творчого потенціалу, що сприяє її переходу на вищі орбіти культурного розвитку.

        Там обдарована особистість  здатна опинитися завдяки високій електричній активності її  мозку  та значній працездатності. Також їй не обійтися без кваліфікованої допомоги досвідчених викладачів. Нераціональне використанням людиною власних творчих сил, здібностей та енергії призводить до невпинного зниження показників її культурного розвитку і позбавляє можливості піднятися на комфортніші й вищі орбіти культурного розвитку. Обдаровані особистості мають рухатися не за будь-якими орбітами, а лише за такими, що відповідають певним  умовам їхнього природного функціонування — стійкими,  або квантовими, орбітами. Лише за таких умов особистість  не витрачає зайвої енергії. Чим більша відстань від орбіти,  на якій знаходиться особистість, до тої, на яку вона переходить, тим більшою є частота випромінювання, а отже — втрата нею енергії. В цьому  випадку необхідно згадати про "заборону Паулі", за якою електронам забороняється знаходитися більше ніж по двоє на одній орбіталі. У людському  світі існують аналогічні обмеження  —  імена творців світових шедеврів відомі всім, адже їх не так багато, як здається на перший погляд.»

        Трагедия мышления О.Н.Гавели заключается в том, что приобретенные ею ошибочные сведения о строении атомов, полученные из недоброкачественной  научно-популярной литературы или из плохих учебников по химии она затем механически перенесла на проблемы поведенческой психологии человека, на область знаний, к которой квантовая механика не имеет и не может иметь какого-либо отношения.

        Я приєднуюсь до висновків з цитованого листа академіка В.М.Локтєва, а саме: «…бацила безграмотної  наукоподібності … проникла до певного кола «науковців-гуманітаріїв», які роблять, як на мене,  протиприродні спроби використання не тільки незрозумілої саме для них фізичної термінології, бо фізику навряд чи вивчали, а й надавати їй  майже божевільного культурологічного (?) сенсу, безглуздо тлумачити у тих сферах, на які фізичні терміни не розраховані, а головне – робити, скажу прямо, абсурдні висновки … Як практикуючий фізик і викладач відповідально заявляю, що все, що стосується запозичення елементів і понять квантової фізики у згаданій дисертації О.М. Гавелі, є маячнею і позбавлено будь-якого  здорового глузду …    Більше того, стає страшно, що такі невігласи, які наважуються писати подібну абракадабру  і захищати  її   як дослідницьку чи навіть  наукову роботу, поповнюють ряди докторів … і мають вважатися за науковців… Мені лише не зрозуміло, чому мовчить  МОН  і де позиція НАПН України, прямим обов’язком яких  мав би бути  твердий  захист науки від навали псевдонауки і псевдонауковців. І взагалі, бідна наша країна, якщо в ній процвітають антинаукові напрями і підготовка відповідних кадрів!

         Мені також дивно, що існує спецрада, затверджена МОН, що приймає  до захистів такі дисертації, не розумію, звідки беруться горе-опоненти, готові підтримувати будь-яку антинаукову нісенітницю, і чому існують кафедри, де фінансуються пустопорожні і, на мій погляд, безкультурні теми,  у  той час як справжня наука  лежить  у  руїнах від фінансового голодомору.»   

Views: 132

Attachments:

Replies to This Discussion

Це такий сором, що просто немає слів...

RSS

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service