Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Cпільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України.

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф76 – спільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України.

Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними напрямами:

-Нові функціональні матеріали, фізичні принципи керування та реєстрації випромінювання;

- Нові біологічно активні речовини для медицини;

- Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;

- Проблеми теоретичної фізики та фізика високих енергій;

- Інтелектуальні інформаційні технології у сільському господарстві.

Перелік документів, необхідних для подання запиту:

1. Паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми – 2 примірники.

2. Копії публікацій керівника проекту – 2 примірники.

3. Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не підтримується бюджетними коштами.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД за адресою:

01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б з 9-00 до 16-30.

Телефон для довідок: 246-39-29 з 9-00 до 16-30 год.

Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року.

Форми запиту будуть закриті для заповнення

30 квітня 2017 року о 00:00 годин.

 

УМОВИ

проведення Державним фондом фундаментальних досліджень конкурсу Ф76 спільних наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та Національних галузевих академій наук України

 

1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів, науковцями академічних науково-дослідних інститутів. Виконання вказаних проектів повинно забезпечити підвищення ефективності спільних наукових досліджень та престижу вищих навчальних закладів, стимулювання наукової діяльності молодих учених та ефективного використання матеріальної бази академічних наукових установ при виконанні науково-дослідних проектів.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених (не менше 30%)

1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними напрямами:

-                     Нові функціональні матеріали, фізичні принципи керування та реєстрації

          випромінювання;

-                     Нові біологічно активні речовини для медицини;

-                     Вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;

-                     Проблеми теоретичної фізики та фізика високих енергій;

-                     Інтелектуальні інформаційні технології у сільському господарстві.

        

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються спільні наукові проекти, що передбачають участь двох організацій – вищого навчального закладу та наукової установи Національної або Національних галузевих академій наук України.

2.2. За спільною домовленістю одна з вищезазначених організацій подає запит і зазначає у відповдній частині запиту інформацію про організацію, з якою буде виконуватись проект.

2.3. Наукові проекти повинні мати новизну в постановці й методах проведення досліджень та значну наукову й практичну значимість.

2.4. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

2.5.   Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки (2014-2016). 

2.6. Керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.

3. Подання запитів та реєстрація проектів

3.1. Подання запиту здійснюється на конкурсному он-лайн ресурсі ДФФД за посиланням – contest.dffd.gov.ua. Для подання запиту необхідна попередня реєстрація на даному ресурсі. Для учасників конкурсу, що брали участь в інших конкурсах ДФФД повторна реєстрація непотрібна. В разі втрати паролю або логіну, для поновлення профілю необхідно звернутися до дирекції ДФФД за електронною адресою – office@dffd.gov.ua.

3.2. Після заповнення форми запиту і збереження файлу запиту на комп’ютері, у зазначеному файлі автоматично генерується титульний аркуш.

3.3. Кожному запиту на конкурсному ресурсі автоматично надається номер, який виступає ідентифікатором проекту і реєстраційним номером, відповідно до якого надається інформація щодо реєстрації для участі даного проекту у конкурсі.

3.4. Запит надається у двох паперових примірниках. Титульний аркуш запиту має містити підписи керівника організації або особи, що відповідальна за науковий напрямок роботи, печатку організації, підписи керівника та всіх виконавців проекту.

3.5. Паперовий варіант запиту має повністю відповідати електронній формі.

3.6. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля. Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

3.7. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за  вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і ті, що направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.8. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

3.9. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік відібраних проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.10. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів публікуються на інформаційних ресурсах ДФФД. Керівники проектів-переможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними контактними даними.

3.11. Подані на конкурс матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень між Державним фондом фундаментальних досліджень та науковою установою, згідно з чинним законодавством України.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

5. Перелік документів, необхідних для подання запиту

5.1. Паперовий запит відповідно до заповненої електронного форми – 2 примірники.

5.2. Копії публікацій керівника проекту – 2 примірники.

5.3. Довідка з Українського інституту науково технічної експертизи та інформації про те, що в даний час тема проекту не зареєстрована і не підтримується бюджетними коштами.

5.4.  Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках (без файлів) та надсилаються поштою або надаються особисто до дирекції ДФФД за адресою:01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404б.

Телефон для довідок: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.

Кінцевий термін подання запитів на конкурс – 30 квітня 2017 року. Форми запиту будуть закриті для заповнення

30 квітня 2017 року о 00:00 годин.

Views: 319

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service