Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

У Президії АН вищої школи України: вакансії для виборів дійсних членів АН ВШ України за науковими відділеннями

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося чергове засідання Президії Академії. Науковий звіт про роботу відділення фізики та астрономії презентував академік-секретар відділення Л.В.Поперенко.Членами відділення є 41 провідний науковець, які представляють усі провідні університетські центри держави. Почесними академіками є А.Фехер(Словаччина), визначний учений-астрономЯ.С.Яцків та один з фундаторів напівпровідникової науки в Україні В.Г.Литовченко. До відділення входять декани двох факультетів КНУ ім.Т.Г.Шевченка – М.В.Макарець (фізичного) таІ.О.Анісімов (радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем). Членом відділення є заступник міністра освіти і науки України, професор КНУ ім.Т.Г.Шевченка, г.н.с. Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України М.В.Стріха. Відділення об’єднує в своїх лавах 20 завідувачів кафедр фізичного профілю, керівників інститутів та астрономічних обсерваторій. Двоє членів відділення: П.В.Петренко та В.В.Куліш – є академіками-засновниками АН ВШ України.

Л.В.Поперенко коротко схарактеризував науковий доробок кожного з членів відділення, праці яких стосуються найактуальніших напрямків сьогоднішньої фізики та астрономії. Так,Л.В.Булавін створив всесвітньовідому наукову школу з нейтронних досліджень рідин та полімерів. Сфера наукових інтересів М.В.Макарця - взаємодія швидких іонів та електронів з твердим тілом та наноструктурами. І.О.Анісімов запропонував механізм просвітлення бар’єрів щільної плазми для електромагнітних хвиль з допомогою електронних пучків. Л.В.Поперенко є відомим фахівцем у галузі оптичного матеріалознавства. І.В.Шайкевичвідомий роботами з властивостей тонких металічних плівок. М.В.Куліш протягом багатьох років зосереджений на проблемах нанофізики вуглецевих матеріалів. В.В.Куліш створив новий наукових напрямок: «теорія ієрархічних коливань та хвиль».П.В.Петренко став одним із піонерів дослідження радіаційних властивостей твердих тіл. В.М.Ільченкоє знаним фахівцем у галузі навколоземного космічного простору. М.О.Боровий здійснює рентгенодифрактометричні дослідження фазових переходів у системах напівпровідник-сегнетоелектрик. С.Є.Зеленський є фахівцем у галузі взаємодії потужного лазерного випромінювання з конденсованими системами. Основна сфера наукових зацікавлень В.М.Григорука – трансформація оптичного випромінювання у волоконних світловодах. В.М.Жданов є знаним фахівцем у галузі релятивістської фізики, астрономічних застосувань загальної теорії відносності. Роботи О.В.Стронського присвячені напівпровідниковому матеріалознавству й оптоелектроніці. М.В.Стріха упродовж останніх років пояснив та теоретично передбачив низку нових нетривіальних ефектів у системах графен-сегнетоелектрик. В.А.Сминтина відомий піонерськими працями з вивчення електронно-молекулярних процесів на поверхні напівпровідників. Я.І.Лепіх створив відому наукову школу з акустоелектроніки та сенсорики.С.М.Андрієвський успішно вивчає фізичні та хімічні властивості зірок різних типів. І.Л.Андроновздійснив теоретичне моделювання переносу речовини в зоряних системах у надсильних магнітних полях. В.Т.Швець вивчає екстремальні стани речовини, зокрема, металізацію газів.О.І.Герасимов розробляє статистичну теорію конденсованої речовини в різних агрегатних станах.Ю.О.Кругляк є відомим фахівцем у галузі квантової фізхімії, упродовж останніх років він є також автором низки праць, присвячених новому методові викладання нанофізики на основі моделі Ландауера-Датта-Лундстрома. І.В.Хіміч відомий роботами з сучасних напрямків ядерної фізики. В.М.Міца є представником відомої ужгородської наукової школи з вивчення склоподібних халькогенідних напівпровідників. М.В.Ткач є автором відомих робіт з теорії наносистем різного типу. М.Д.Раранськийстворив новий науковий напрям: динамічне розсіяння Х-променів. О.Г.Ушенко та О.В.Ангельський є визнаними у світі фахівцями у галузі кореляційної оптики. Б.С.Новосядлий є фахівцем у галузі кінематики небесних тіл. Р.О.Влох вивчає оптику та фізику діелектричних та напівпровідникових кристалічних середових.В.І.Бойчук є автором робіт з теорії наносистем.О.П.Руденко є відомим фахівцем з молекулярної фізики. В.Є.Бахрушин є не лише автором робіт з фізики слабколегованих кристалів, але й відомим освітнім аналітиком. О.М.Горбань став фундатором напівпровідникової наукової школи в Запоріжжі.О.М.Оболенський – автор визнаних робіт з електронних властивостей металів при низьких температурах.

Академік-засновник АН ВШ України, відомий учений-аграрій та громадський діячВ.А.Яблонський презентував дослідження, присвячене витокам та перебігові трагічних подій на Волині 1943 року (свідком яких сам учений був у підлітковому віці). Витоком трагедії дослідник вважає тривалу брутальну колонізаційну політику Другої Речі Посполитої на західноукраїнських землях, яка не могла не призвести до вибуху (пришвидшеного провокаціями з боку німецької окупаційної влади та радянської агентури). Відповідальність за трагедію несуть обидві сторони конфлікту, а подолання її наслідків можливе тільки на основі взаємного прощення і спільного вшанування пам’яті її жертв. Трагедії минулого не повинні затьмарювати майбутнє українсько-польських відносин.

Заступник міністра освіти і науки УкраїниМ.В.Стріха поінформував про хід імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Він повідомив, що Ідентифікаційний комітет під головуванням С.М.Рябченка, до складу якого ввійшли 3 провідних українських і 6 зарубіжних учених, за результатами конкурсу, документи на який подали 71 український науковець, визначив 24 кандидатури до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, яку очолюватиме особисто прем’єр-міністр України. 9 з цих 24 учених представлятимуть ВНЗ (по 2 – КНУ ім.Т.Г.Шевченка та ХНУ ім.В.Н.Каразіка, по 1 – ДНУ ім.О.Т.Гончара, КПІ ім.І.Сікорського, Київську школу економіки, Східноукраїнський НУ ім.Л.Українки, Національний лінгвістичний університет). Двоє з них – фізикІ.О.Анісімов та лінгвіст О.П.Воробйова – є академіками АН вищої школи України.

Президія ухвалила оголосити подальші вакансії для виборів дійсних членів АН ВШ України за науковими відділеннями:

№ п/п

Відділення

К-ть вакансій

1.      

Аграрне

2

2.      

Біології

2

3.      

Економічне

5

4.      

Загальнотехнічне

2

5.      

Інформатики та системного аналізу

2

6.      

Історії, філософії та українознавства

1

7.      

Математики

1

8.      

Металургії

2

9.      

Наук про Землю

1

10.                       

Педагогіки і психології

1

11.                       

Фізики та астрономії

3

12.                       

Філології, мистецтвознавства та масової комунікації

1

13.                       

Фундаментальних проблем медицини

5

14.                       

Політології, соціології

2

15.                       

Хімії

2

16.                       

Права

1

 

Президія розглянула також низку інших питань підготовки до відзначення 25 річниці від заснування Академії.

Ivan Beykoivan.beyko@gmail.com

Views: 17

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service