Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Пам’яті Володимира Степановича Донченка (1947 - 2017)

     Українська вища освіта й наука зазнали тяжкої втрати. Пішов з життя відомий учений у галузі прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН вищої школи України Володимир Степанович Донченко.

     Майбутній учений народився 26.09.1947 в м. Євпаторія, АР Крим. Закінчив у 1970 р. механіко-математичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка та у 1973 р. аспірантуру Інституту математики АН УРСР. Працював на ф-ті кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка з 1973 р. на посадах асистента (1973-1978), доцента (1978–1978), професора (1993 до останніх днів життя), завідувача кафедри прикладної статистики (1998–2001), заст. декана з наукової роботи (1996–2001 рр.). З 1987 по 1993р. – завідувач кафедри математики Військової Академії протиповітряної оборони сухопутних військ. З 2002 р. - професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1977 р. захистив кандидатську дисертацію «Деякі питання, пов’язані зі збіжністю до нуля гауссових послідовностей», а в 2007 р. – докторську дисертацію «Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні». Мав вчені звання доцента (1980), професора (1992).

    В.С. Донченко читав лекційні курси: “Дискретна математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Економетрика”, “Фінансова математика”, “Методи вибіркових досліджень”, спецкурси із методів псевдо обернення та перетворення Гока.

     Основні напрямки наукових досліджень В.С.Донченка були пов’язані із статистичними методами обробки інформації та розвитком теорії псевдообернення за Муром-Пенроузом, а також розвитком на згаданій базі сучасних технологій розв’язання задач групування інформації. Учений був автором 236 робіт, в тому числі однієї монографії та 14 навчальних посібників, з них 5 з грифом МОН. Підготував 6 кандидатів наук.

     Був членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, членом програмних комiтетів Мiжнародних конференцiй, зокрема PDMU, KDS, III, ІTech (Болгарія), членом редакційної колегії міжнародного журналу “Information Theories & Applications”, членом FOI ITHEA (Institute of Information Theories and Applications, Bulgaria). Також В.С.Донченко був членом комісії МОН України з вироблення стандартів освіти.

     Володимир Степанович був нагороджений медаллю Президії АН УРСР з премією для молодих вчених (1978), International Prize for outstanding achievements in the field of information theories and applications (ITHEA – International Journal “Information Theories&Applications”, Sofia, Bulgaria ) (2007).

    Свідченням наукового авторитету В.С. Донченка стало обрання його у 2015 році академіком Академії наук вищої школи України за відділенням інформатики та системного аналізу.

   Світла пам’ять про В.С.Донченка назавжди збережеться в серцях його колег та учнів.

Президія АН вищої школи України,
наукове відділення інформатики

Views: 196

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service