Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 1 травня 2017 року раптово пішов із життя видатний вчений в галузі фізичної хімії поверхні та хемометрії, доктор хімічних наук, професор, академік АН ВШ України Юрій Валентинович Холін.

Майбутній учений народився 4 квітня 1962 року в Харкові. У 1984 році він закінчив  хімічний факультет, а в 1987 році – аспірантуру Харківського державного університету імені О.М. Горького. З 1987 року по цей час працював в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на посадах старшого наукового співробітника, доцента, завідувача кафедри, професора, проректора з навчально-методичної роботи, проректора з науково-педагогічної роботи, першого проректора.

Ю.В.Холін створив новий науковий напрямок – кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення на поверхні гібридних органо-мінеральних матеріалів. Він також активно працював у галузі розробки науково-методичних засад та практичної реалізації принципів забезпечення якості освіти. Сформулював та відобразив у низці навчальних посібників реалізацію компетентнісного підходу у багаторівневій системі підготовці фахівців із вищою освітою на основі розв’язання комплексних науково-практичних задач.

Учений підготував доктора наук та сім кандидатів наук. Він став автором понад 290 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, 6 монографій, 15 навчальних посібників, за даними науковометричної системи Web of Science мав індекс Ґірша 15. Був членом редакційних колегій журналів „Хімія, фізика і технологія поверхні”, „Functional Materials”, „Методи та об'єкти хімічного аналізу”, „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Хімія”, голова і член оргкомітетів багатьох  міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

Ю.В.Холін - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Харківського університету. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2013), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007), відзнакою НАН України „За підготовку наукової зміни” (2010), відзнакою „Відмінник освіти України” (1994,1998, 2002).

Президія та наукове відділення хімії АН ВШ України  висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і учням Юрія Валентиновича. Світла пам’ять про Ю.В.Холіна – талановитого вченого і педагога, прекрасну людину – завжди житиме в наших серцях.

Views: 31

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service