Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Пам’яті Володимира Івановича Чопика (1929 - 2015)

Українська наука і вища освіта зазнали тяжкої втрати. 5 грудня пішов з життя відомий учений-ботанік,  доктор біологічних наук, професор,академік АН вищої школи України Володимир Іванович Чопик.

Майбутній учений народився 4 червня 1929 року в селі Теребля на Закарпатті, яке входило тоді до складу Чехословаччини. Після закінчення Ужгородського університету (1953) та аспірантури при Інституті ботаніки АН України (1957) захистив кандидатську (1958), а в 1973 році – докторську дисертацію на тему «Високогірна флора Українських Карпат». В.І.Чопик працював старшим науковим співробітником Центрального ботанічного саду АН України, а з 1969 року – старшим науковим співробітником, завідувачем відділу вищих рослин, заступником директора з наукової роботи Інституту ботаніки Академії наук України. З 1975 року за сумісництвом, а з 1978 року - за штатом В.І.Чопик працював у КНУ ім. Т. Шевченка завідувачем кафедри вищих рослин, деканом біологічного факультету, професором кафедри ботаніки. З 2004 року він – завідувач кафедри екології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», а з 2007 року – завідувач кафедри екології та фізіології рослин Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, становленню якого присвятив багато сил і енергії.

Основні наукові праці В.І.Чопика присвячені флористиці, фітоекосозології та фітохорології. Учений був піонером досліджень у галузі охорони рослинного світу та фітохорології в Україні. Він ініціював і був автором першого видання «Червоної книги Української РСР» (1980); співавтором першого (1978) і другого (1984) видання «Красной книги СССР». У співавторстві з академіком АН СРСР А.Л.Тахтаджяном брав участь у підготовці зведення для території СРСР про рідкісні й ендемічні види флори Європи для першого (1976) та другого (1982) видання в Англії. Започаткував і обґрунтував два нові наукові напрями в фітосозології: аутфітосозологію (охорона окремих видів рослин) та синфітосозологію (охорона рослинних ценозів), які розвиваються й примножуються його учнями та послідовниками.

В.І.Чопик - автор понад 200 наукових праць, серед яких понад 20 монографій, довідників, навчальних посібників. Учений підготував 20 кандидатів і докторів наук, дочекався виходу друком свого фундаментального дослідження «Флора Українських Карпат».

Упродовж 1966–1974 років учений виконував наукові проекти з картування флори Карпат разом з науковцями Чехословаччини, Польщі, Угорщини, Румунії й Болгарії. З 1973 року брав участь як співавтор, а згодом і як член головного редакційного комітету в випуску спільно з науковцями 36 країн Європи багатотомного видання «Atlas florae Europаeae». Був відповідальним редактором багатьох наукових журналів, тематичних збірників тощо.

В.І.Чопик був нагороджений медаллю ХІІ Міжнародного ботанічного конгресу (1975), відзнакою «Відмінник народної освіти України» (1982), нагородами Ярослава Мудрого і Святого Володимира АН вищої школи України. Соросівський професор (1997), лауреат премії ім. Т. Шевченка КНУім.Т.Шевченка (1999).

У 1993 році В.І.Чопика було обрано академіком АН вищої школи України. У тяжкі для академії роки він разом з М.І.Дробноходом доклав багато зусиль для її організаційного відродження, працюючи на посаді Головного ученого секретаря АН ВШ України та члена Президії АН ВШ України (2004–2010). З 2010 року й до останніх днів життя В.І.Чопик активно виконував обов’язки радника Президії Академії.

Світла пам’ять про В.І.Чопика – яскраву й талановиту людину, прекрасного вченого й педагога, великого патріота своєї справи і своєї країни – назавжди збережеться в серцях тих, кому пощастило бути й працювати поруч із ним. 

Президія АН вищої школи України

Views: 54

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service