Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації оголошує конкурс тематик науково-технічних розробок на виконання у 2011-2012 роках за державним замовленням

1. Загальні положення


1.1. На конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, тематика яких визначається учасниками конкурсу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і
спрямовується на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечують
створення принципово нових, готових до впровадження технологій, засобів
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції; прискорення технологічного
оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження; сприяння
збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних
конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.


1.2. До розгляду приймаються проекти з терміном виконання не більше двох років за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:


1) інформаційні та комунікаційні технології;


2) енергетика та енергоефективність;


3) раціональне природокористування;


4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;


5) нові речовини і матеріали.


1.3. Актуальність та практична спрямованість Проекту має бути підтверджена листами підтримки від організацій та підприємств (не менше двох), які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що
буде створена в результаті виконання проекту.


 


2. Умови конкурсу


      2.1. Кожен керівник проекту може подати на конкурс запит за встановленою на виконання лише одного науково-технічного проекту.


          2.2. Термін виконання проекту — 2 роки (2011-2012 рр.).


         Орієнтовна вартість робіт за проектом не повинна перевищувати 1000,0 тис.грн. (один мільйон гривень) на рік.


         2.3. Форму запиту для участі в конкурсі розміщено в додатку до цього повідомлення  а також на офіційному сайті Держкомінформнауки (www.dknii.gov.ua). Її можна також скопіювати на електронні носії у відділі науково-технічних програм та державного замовлення (м.
Київ, бул.  Т. Шевченка, 16, кімн. 209).
Телефони для довідок: (044)246-38-95, (044)246-39-05, (044)246-39-04 (Скришевська Марія Гаврилівна, начальник відділу науково-тех­нічних програм та державного замовлення, Підікова Вікторія Миколаївна, заступник
начальника відділу),
e-mail: m_skryshevska@dknii.gov.ua, v_pidikova@dknii.gov.ua.


      Роздруковані запити для участі в конкурсі проектів у трьох примірниках українською мовою за підписом керівника організації, завіреним печаткою, та електронний носій з файлом Державне замовлення-2011
приймаються (у тому числі поштою) та реєстру­ються з 9-00 до 18-00 за
вказаною адресою з 30 листопада по 20 грудня 2010 року.


Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, а також  передані факсом
або відправлені до
Держкомінформнауки електронною поштою, до конкурсу не допускаються. Після  подання запиту його перегляд не допускається.


Подані на конкурс матеріали запитів не повертаються.


          


3. Результати конкурсу


3.1. За результатами конкурсного відбору з урахуванням рішення Науково координаційної ради та результатів експертизи, в межах виділених обсягів бюджетного фінансування, Держкомінформнауки формує перелік науково-технічних розробок, що надається до Міністерства економіки України для узагальнення і внесення до
проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на
закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2011 році”.


Затверджені постановою Кабінету Міністрів України тематики оголошуються лотами на відкритих торгах при проведенні державних закупівель послуг на  виконання у
20
11-2012 роках науково-технічних
розробок за державним замовленням.


3.2 Відбір тематик здійснюється Держкомінформнауки на підставі результатів незалежної фахової експертизи.


При цьому враховується:


1) відповідність Проекту тематиці, меті та умовам конкурсу;


2) максимальна ефективність використання бюджетних коштів;


3) ефективність проекту (обсяг прибутку, термін окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до бюджету);


4) технічні основи організації майбутнього виробництва (технологія та устаткування, технічний рівень нових виробничих фондів тощо);


5) можливість залучення позабюджетних джерел фінансування; перспективність впровадження науково-технічних рішень, які будуть отримані під час виконання проекту (про
потребу ринку в результатах розробки, наявність виробничої бази, можливість
створення нових виробництв);


6) підтвердження наявності попиту для збуту продукції, що вироблятиметься згідно з проектом, на ринку (наявність ринків збуту продукції,
що вироблятиметься з
а результатами виконання проекту).


3.3. Результати конкурсного відбору тематик затверджуються наказом Держкомінформнауки і оприлюднюються на офіційному сайті Держкомінформнауки та у газеті Світ.


  3.4. Фінансування проектів державного замовлення здійснюється, відповідно до вимог Закону України Про здійснення державних закупівель, після проведення процедури конкурсних торгів для закупівлі послуг на виконання у 2011-2012 роках науково-технічних розробок за державним замовленням.

Views: 355

Attachments:

Reply to This

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service