Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

НЕЛІНІЙНА СИСТЕМА ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ ЯК ФУНДАМЕНТ УНІВЕРСАЛЬНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ТА ДІЯННЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА                           

Наименование компании: Физическое лицо-предприниматель Нагорный Александр Николаевич; Частное предприятие Центр интеллектуальных услуг «Трансфер» / Приватне підприємство Центр інтелектуальних послуг «Трансфер» (ПП ЦІП «Трансфер») / Centre of Intellectual Services “Transfer” private venture (CIS “Transfer” PV).

Довідково: [Авторські публікації Нагорного О. М. про суспільно-політичні сфери практичного застосування методології та методик крізь призму НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ БУТТЯ ТА ДІЯННЯ в епоху формування цивілізованого ринку в Україні]:                                                  

Нагорный, А. Н. / Нагорний, О. М. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЕСТЕСТВО, ТРУД И СОБСТВЕННОСТЬ [Текст] / Олександр / Александр Нагорний / Нагорный // Економічна безпека країни : загрози та виклики в умовах глобалізації : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конфер. для студ., аспір. та мол. учених (м. Київ, 20-21 листопада. 2015 р.). У 2-х ч . К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015 . Ч. І . С. 69 . — УДК 338.23(063) ББК 65-98я43 Е 45 [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://vk.com/doc107756497_437460546, http://vk.com/doc107756497_437025655.                                                                         

Нагорный, А. Н., физическое лицо-предприниматель, публицист, г. Львов ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЕСТЕСТВО, ТРУД И СОБСТВЕННОСТЬ [Рукопись] [Электронный ресурс] . — Режим доступа : https://vk.com/doc107756497_437039257. Нагорний, О. М., фізична особа-підприємець, РИНКОВІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ. — УДК [340.1 : 342.5 ~ 342.7/8 : 33.012.32] (477) [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://vk.com/doc107756497_437460547, http://vk.com/doc107756497_288076969.                                                                        

Нагорний, О. М. НЕЛІНІЙНА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНІВ ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА, МИСЛЕННЯ Й МОВЛЕННЯ, БУТТЯ ТА ДІЯННЯ [Текст] / О. М. Нагорний // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : Матеріали Всеукр. наук. конф. присвяченої 10-річчю факультету суспільних наук і міжнародних відносин та 10-річчю кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, 4–5 грудня 2015 р.) . У 2-х ч . — Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016 . — 254 с. — Ч. ІІ. — С. 37–39. [Сертифікат Учасника Нагорного О. М.] / Наук. Ред. О. Ю. Висоцький . — УДК 303 ББК 63.3 А 43 [Електронний ресурс] . — (Дн. НУ ім. О. Гончара; Ін-т Педагогіки НАПН України; Колектив авторів) : [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://vk.com/doc107756497_437460527, http://vk.com/doc107756497_437460552, http://vk.com/doc107756497_437574147, https://vk.com/doc107756497_437549691.                                                   

Нагорний, О. М. НЕЛІНІЙНА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНІВ ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА, МИСЛЕННЯ Й МОВЛЕННЯ, БУТТЯ ТА ДІЯННЯ [Рукопис] : [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437048505.       

Нагорный А. Н. ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, ТРЕТЬЯ СИЛА: ТРЕТИЙ МИР (Научно-публицистическое эссе) [Текст] / О. М. Нагорний // Modern Transformation of economics and management in the era of globalization : International Scientific-Practical Conference Proceedings, January 29, 2016. — Klaipeda : Baltyija Publishing, 348 p. — P. 4–7 [Certificate of Participation Oleksandr Nahornyi] / Prof. Dr. Rimantas STASYS, Klaipeda University, Lithuania . — ISBN 978-9934-8585-1-2 [Электронный ресурс] — Режим доступа : http://vk.com/doc107756497_437457364, https://vk.com/doc107756497_437574138, http://vk.com/doc107756497_437456800, https://vk.com/doc107756497_437327530.                                                                     

Нагорний, Олександр підприємець, політик, публіцист ЛЬВІВ ЯК ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО УКРАЇНИ-ГАЛИЧИНИ Й УКРАЇНИ-РУСИ (історична розвідка ХІІІ-ХІХ ст.ст.) : Науково-публіцистичний есей [Рукопис] [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://vk.com/doc107756497_437207632, http://vk.com/doc107756497_418272865.                                                                        Нагорний, Олександр підприємець, публіцист, політик, м. Львів ЯК ГРОМАДЯНИНУ Й НАЦІЇ ВІДБУТИСЯ У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ [Виступ на засіданні ПЕН-КЛУБУ, Львів, вересень 2015] [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://vk.com/doc107756497_418698324.                                                                        

Нагорный, А. Н. НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ, ОПЕРИРОВАНИЯ И ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ – ЭТО ЕСТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ХХІ СТОЛЕТИЯ : ПРЕДЫСТОРИЯ НЕЛИНЕЙНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ ЕСТЕСТВУ КАРТИНЫ БЫТИЯ И МИРОВОСПРИЯТИЯ. НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ТЕЗАУРУСА И СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА, РЕЧИ, МЫШЛЕНИЯ : Материалы участника конкурса STEP Ukraine 2016 CRDF_GLOBAL 2016 [Рукопис] [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437540335.                                                                       

Nahornyy, Oleksandr / Нагорний, Олександр ; Centre of Intellectual Services TRANSFER Private Venture [TRANSFER CIS PV] / Приватне Підприємство Центр Інтелектуальних Послуг [ПП ЦІП] «ТРАНСФЕР» НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ТЕЗАУРУСА ЯЗЫКА, РЕЧИ И ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ : РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛИЙ [Авторская идея с алгоритмом реализации на национальном уровне] // CRDF_GLOBAL AUTHORS PROJECT, PRESENTATION : SPECTRUM OF THE NONLINEAR NOTIONS’ AND CATEGORIES’ SYSTEM incl. THE BEING & CONSCIOUSNESS ESSENCE : Модуль 2 : Визначення ідеї — визначення авторської ціннісної пропозиції, ринку і клієнта . [Рукопис] [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437547425, https://vk.com/doc107756497_437547472.                                                                  

Nahornyy, Oleksandr / Нагорний, Олександр ; Centre of Intellectual Services TRANSFER Private Venture [TRANSFER CIS PV] / Приватне Підприємство Центр Інтелектуальних Послуг [ПП ЦІП]«ТРАНСФЕР» NONLINEAR SYSTEMS : SPECTRALYSIS OF THE THOUGHT, LANGUAGE AND SPEECH PHENOMENA / НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ : СПЕКТР-АНАЛІЗ ФЕНОМЕНІВ МИСЛЕННЯ, МОВИ Й МОВЛЕННЯ : [For successfully completing the CRDF_GLOBAL Entrepreneurship development course under the Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP) «Virtual spectralysis and synthesis of knowledge systems as well as of identification, as of systematization, as of operation on the format and method modules within the nonlinear environments.» / Засвідчує успішне виконання Програми розвитку підприємництва у сферах науки і технологій (STEP) «Віртуальний спектральний аналіз і синтез систем знань, ідентифікації, систематизації й оперування системними элементами в нелінійних середовищах»] [Authors manuscript / Авторський рукопис] — 2016 ; SERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ CRDF_GLOBAL — 2016 [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437782672, https://vk.com/doc107756497_437899164.                                                   

Nahornyy, Oleksandr / Нагорний, Олександр ; Centre of Intellectual Services TRANSFER Private Venture [TRANSFER CIS PV] / Приватне Підприємство Центр Інтелектуальних Послуг [ПП ЦІП]«ТРАНСФЕР» CRDF_GLOBAL AUTHORS PROJECT, PRESENTATION : SPECTRUM OF THE NONLINEAR NOTIONS’ AND CATEGORIES’ SYSTEM incl. THE BEING & CONSCIOUSNESS ESSENCE : Executive Summary, July 2016 . / ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРОЕКТУ НА КУРСІ CRDF_ GLOBAL : СПЕКТР НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ПЛАНИ СУТНОСТІ БУТТЯ І СВІДОМОСТІ : Резюме Проекту, липень 2016. — 2016 [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437782670, https://vk.com/doc107756497_437782671.                                                                          

Nahornyy, Oleksandr / Нагорний, Олександр ; Centre of Intellectual Services TRANSFER Private Venture [TRANSFER CIS PV] / Приватне Підприємство Центр Інтелектуальних Послуг [ПП ЦІП] «ТРАНСФЕР» НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ, ОПЕРИРОВАНИЯ И ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ ― ЭТО ЕСТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ХХІ СТОЛЕТИЯ ТЕЗАУРУСА ЯЗЫКА, РЕЧИ // CRDF_GLOBAL AUTHORS PROJECT, PRESENTATION : SPECTRUM OF THE NONLINEAR NOTIONS’ AND CATEGORIES’ SYSTEM incl. THE BEING & CONSCIOUSNESS ESSENCE : Executive Summary, July 2016 . / ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРОЕКТУ НА КУРСІ CRDF_GLOBAL : СПЕКТР НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ПЛАНИ СУТНОСТІ БУТТЯ І СВІДОМОСТІ : Резюме Проекту . — Липень 2016 [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437540335.                                                            

Nahornyy, Oleksandr / Нагорний, Олександр ; Centre of Intellectual Services TRANSFER Private Venture [TRANSFER CIS PV] / Приватне Підприємство Центр Інтелектуальних Послуг [ПП ЦІП] «ТРАНСФЕР» НЕЛІНІЙНА СИСТЕМА ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ : ТАБЛИЦІ. АНОТАЦІЯ Липень 2016 [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437460560, https://vk.com/doc107756497_437038623.                                              

Нагорний, О. М., фізична особа-підприємець Авторський проект громадянина України Нагорного О. М. «КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ РИНКОВОЇ ДОБИ» : ПЕТИЦІЯ «ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ» №03/ВРУ 23 ЛИПНЯ 2016 Р. (УТРЕТЄ) [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_437756140.                                                                      

Нагорний, Олександр СЕМАНТИКО-ПОЗИТИВІСТСЬКИЙ ТРАКТАТ : Рукопис [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://vk.com/doc107756497_443263246.

 

Views: 56

Attachments:

Reply to This

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service