Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТАТЕЙ ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА”

Комісія з вивчення історії середньовічного права Львівського медієвістичного клубу виступає ініціатором створення міждисциплінарного періодичного наукового збірника “Історія та географія середньовічного права”, основним завданням якого є відображення науково-дослідних планів Комісії, публікація високоякісних наукових праць українських вчених, рецензування та реферування актуальних закордонних джерел.

Основні рубрики наукового збірника:

Роль права у світовій історії

Філософія та методологія правничих досліджень

Історія давньоруського та українського права

Община та місто в Європі

Релігія і право

Канонічне право

Міжнародні відносини та середньовічна дипломатія

Рецепція римського права

Магдебурзьке право

Правова археографія та дослідження рукописів

Правова географія

Звичаєве право

Бібліографічний відділ

Перелік історико-юридичних проблем та міждисциплінарних медієвістичних питань не обмежується вищеозначеними темами

Для нас важливо значно підняти рівень наукових досліджень та наукових публікацій у сфері історії та географії середньовічного права, а також медієвістики в цілому. Всі запропоновані на розгляд редакції дописи і статті будуть ретельно проаналізовані та прорецензовані. Статті методологічного характеру, зміст яких не відображатиме ідейно-теоретичну платформу редакції, будуть опубліковані із приміткою “Редакція не поділяє думку автора”. Ми плануємо приділяти особливу увагу наповненню “Бібліографічного відділу”. Перелік основних рубрик наукового збірника є орієнтовним і може бути доповнений. Редакція відкрита для всіх справді наукових досліджень, незалежно від віку та сфери діяльності авторів.

Публікація в науковому збірнику є безкоштовною!!!

Всі статті надсилати Віктору Мельнику на електронну пошту: melnyk_science@mail.ru

Повідомлення про прийняття статті до друку буде надіслано через три дні після отримання.

Статті приймаються до 31 грудня 2016 року.

Views: 127

Attachments:

Reply to This

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service