Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Прийом до аспірантури і докторантури Запорізького національного університету

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
оголошує конкурс до АСПІРАНТУРИ і ДОКТОРАНТУРИ 
за рахунок державного замовлення та на контрактній основі

зі спеціальностей:

АСПІРАНТУРА:

01.01.04 – геометрія та топологія
01.01.06 – алгебра та теорія чисел
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
01.04.07 – фізика твердого тіла
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
01.04.13 – фізика металів
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
02.00.10 – біоорганічна хімія
03.00.08 – зоологія
03.00.09 – імунологія
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
03.00.15 – генетика
03.00.16 – екологія
05.13.22 – управління проектами і програмами
07.00.01 – історія України
07.00.02 – всесвітня історія
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
10.01.01 – українська література
10.01.02 – російська література
10.01.04 – література зарубіжних країн
10.02.01 – українська мова
10.02.02 – російська мова
10.02.04 – германські мови
10.02.05 – романські мови
10.02.16 – перекладознавство
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 – теорія та методика навчання (іноземна мова)
13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
13.00.03 – корекційна педагогіка
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
13.00.05 – соціальна педагогіка
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
23.00.02 – політичні інститути та процеси
24.00.03 – фізична реабілітація

ДОКТОРАНТУРА:

01.04.07 – фізика твердого тіла
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.08 – зоологія
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
07.00.01 – історія України
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
10.01.01 – українська література
10.02.01 – українська мова
10.02.04 – германські мови
10.02.16 – перекладознавство
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
13.00.03 – корекційна педагогіка
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
23.00.02 – політичні інститути та процеси

Форми навчання в аспірантурі: з відривом від виробництва – 3 роки 
без відриву від виробництва – 4 роки

Форма перебування в докторантурі: з відривом від виробництва – 3 роки

Зарахування до аспірантури і докторантури з 1 жовтня 2015 р.

Вступні іспити до аспірантури: спеціальність, іноземна мова, філософія.

Вартість контрактної форми навчання в аспірантурі становить 9900 грн. за рік, заочної форми навчання - 9130 грн. за рік.

Документи приймаються з 17 cерпня по 4 вересня 2015 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 33-А, корпус № 4, каб. 317, відділ аспірантури і докторантури.

Тел. для довідок: (061) 228-76-30; 
http://phd.znu.edu.ua 
e-mail: phd.znu@gmail.com

Views: 253

Reply to This

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service